ĐT: 0939.923988
Thứ tư, 24-4-24 03:43:34
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phòng, chống “giặc nội xâm” là công việc hệ trọng của Ðảng - Bài 2: Ðảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố quyết định thắng lợi công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Báo Cà Mau Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện; nhận được sự đồng thuận, ủng hộ, tin cậy của toàn Ðảng, toàn hệ thống chính trị, toàn dân. Ðồng thời, giá trị và ý nghĩa của cuộc chiến không khoan nhượng với “giặc nội xâm” mà Ðảng, Nhà nước và Nhân dân tiến hành đã phản bác đanh thép những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta đã xác định rõ vai trò lãnh đạo, tổ chức, nhân tố đảm bảo thắng lợi là Ðảng Cộng sản Việt Nam.

Tranh: MINH TẤN

Ðảng giương ngọn cờ chống “giặc nội xâm”

Tháng 2/2013, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chính thức được thành lập, trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng bí thư làm Trưởng ban, được coi là bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm”. Kể từ đây, vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, xuyên suốt của Ðảng đối với phòng, chống tham nhũng đã được nâng lên tầm mức mới.

Ðể đưa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đi vào chiều sâu, gắn kết đồng bộ, chặt chẽ giữa phòng và chống, từ tháng 9/2021, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được Bộ Chính trị quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; gắn chặt công cuộc chống “giặc nội xâm” với công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tiếp đó, Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII (6/2022) đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở tất cả 63/63 tỉnh, thành cả nước, do đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ/Thành uỷ làm Trưởng ban.

Ðiểm qua những sự kiện nêu trên để nhìn thấy rõ, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Ðảng ta lãnh đạo, khởi xướng, tổ chức luôn thể hiện tinh thần tiến công quyết liệt; trong đó, vai trò của Ðảng ngày càng được củng cố, khẳng định. Việc thành lập các Ban Chỉ đạo cấp Trung ương và địa phương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thể hiện một ý chí kiên định, thống nhất: Dọc ngang thông suốt, trên dưới đồng lòng; “trên nóng, dưới cũng phải nóng”.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ: “Nhân tố quyết định việc thực hiện thành công mục tiêu đó (phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - PV) là sự lãnh đạo trực tiếp, chặt chẽ, toàn diện, thường xuyên của Ðảng”[1].

Tư tưởng nhất quán của Ðảng là tiến công đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.

Yêu cầu với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các thành viên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Ban Chỉ đạo và từng thành viên phải đúng vai, thuộc bài”. Những vấn đề lớn của công cuộc đấu tranh “giặc nội xâm” được làm sáng rõ: Hoàn thiện thể chế để không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng, tiêu cực; thi hành đồng bộ giữa kỷ luật Ðảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự; tập trung xử lý những khâu yếu, việc khó; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thành quả lớn lao

Trong 10 năm qua (2012-2022), dấu ấn của công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là hết sức đậm nét: Ðã xử lý kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng; hơn 167.700 cán bộ, đảng viên, trong đó có hơn 190 cán bộ diện Trung ương quản lý (có 4 Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị; 36 Uỷ viên Trung ương, nguyên Uỷ viên Trung ương; hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang).

Kết quả của công cuộc chống “giặc nội xâm” không nằm ở con số, mà là mục tiêu tối thượng lớn lao: “Có thể nói, chưa bao giờ chúng ta xử lý nghiêm khắc nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm như vừa qua. Ðây là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng; nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh của kỷ luật Ðảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Ðảng, Nhà nước và ý nguyện của Nhân dân, chúng ta phải làm và kiên quyết làm, làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới”[2].

Ðặc biệt, kết quả giải quyết những vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã làm nức lòng Nhân dân đúng với tinh thần “nhất hô bá ứng”, “tiền hô hậu ủng”, “dọc ngang thông suốt”, “trên dưới đồng lòng”. Ðể rồi lộ diện ra những “sâu mọt” làm phương hại đến Ðảng, Nhà nước, của Nhân dân, được xử lý đích đáng, thấu tình đạt lý, “tâm phục khẩu phục”, bất kể là ai.

Quá trình chỉ đạo xử lý các sai phạm, chúng ta đã chú trọng công tác thu hồi tài sản tham nhũng... Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo đã thu hồi tài sản đạt 41,3%, nhiều vụ đã kê biên, thu giữ tài sản hàng ngàn tỷ đồng, như vụ Hứa Thị Phấn hơn 10 ngàn tỷ đồng; vụ Phan Văn Anh Vũ hơn 22 ngàn tỷ đồng; vụ Phạm Công Danh hơn 9 ngàn tỷ đồng; vụ AVG hơn 8.770 tỷ đồng...

Mới đây nhất, các vụ đại án liên quan đến Việt Á, “chuyến bay giải cứu”, đã khởi tố, truy tố xét xử, xử lý kỷ luật hàng loạt cá nhân liên quan. Khi các sai phạm được phanh phui, xử lý đúng người, đúng tội, lan toả trong không khí toàn Ðảng, toàn hệ thống chính trị, toàn dân, cả đất nước là sự tin tưởng tuyệt đối, ủng hộ tuyệt đối với công cuộc chống “giặc nội xâm” của Ðảng ta.

Cảnh giác những luận điệu chống phá, xuyên tạc

Như đã khẳng định, Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc chống “giặc nội xâm”. Tuy nhiên, từ nhiều kênh, nhiều nguồn, đặc biệt là không gian mạng xã hội, những luận điệu xuyên tạc về công việc này của Ðảng, hệ thống chính trị và Nhân dân ta vẫn xuất hiện với tần số dày đặc.

Sau mỗi vụ đại án bị phanh phui, một cán bộ cấp cao dính sai phạm, bị kỷ luật, thậm chí là xử lý hình sự, các thế lực thù địch, phản động lại phao tin là “các vụ thanh trừng bè phái”, “hạ bệ, đấu đá nội bộ tranh giành quyền lực”... Ðây là hiện tượng không hề mới, đã, đang và sẽ còn xuất hiện. Phía sau đó là những thâm ý hiểm độc, bởi nó phủ nhận đi thành tựu của công cuộc đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực của Ðảng ta, Nhà nước ta, Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Ðảng. Việc đánh tráo khái niệm về một công việc cần thiết, tất yếu, một xu thế tất yếu thành các chiêu bài giả danh khác hòng phủ nhận vai trò, hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo của Ðảng không chỉ riêng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gây hoang mang, mất lòng tin của Nhân dân; làm suy yếu khối đoàn kết thống nhất của toàn dân tộc; mà ý đồ cuối cùng là phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Ðảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Mới đây nhất, sau Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII, việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh/thành đã rộ lên những luận điệu xuyên tạc, nhất là ở không gian mạng xã hội rằng: “Tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam đã trở thành vi rút ăn sâu vào tế bào của Ðảng Cộng sản, từ trên xuống dưới”; rằng “việc thành lập Ban Chỉ đạo về tỉnh, thành chứng tỏ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam không hiệu quả”; rằng “phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam như con kiến leo cành đa...”; thậm chí, có luận điệu cho rằng “chính quyền sinh ra tham nhũng, lại thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng chỉ để “làm khổ người dân””[3].

Thực tế đã chứng minh những luận điệu xuyên tạc trên đã bị vạch trần, thảm bại ê chề trước khí thế và thành tựu mà công cuộc phòng, chống “giặc nội xâm” của Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta đem lại. Như đã chỉ rõ, phòng, chống tham nhũng là công việc tất yếu của mọi chế độ, Nhà nước nếu muốn tồn tại, phát triển. Việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh/thành về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chính là quyết tâm cao hơn, mức độ cao hơn, khí thế tiến công mãnh liệt hơn, là cánh tay nối dài của Ðảng để diệt trừ mối hoạ lớn của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam.

[1] Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Sđd, tr.21.

[2] Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Sđd, tr.28.

[3] Nguồn: TS Nguyễn Văn Sơn, Học viện An ninh Nhân dân - Bài “Phản bác luận điệu xuyên tạc chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, Báo điện tử ÐCS ngày 23/5/2022.

 

Phạm Quốc Rin

Bài cuối: “Cơn lốc” cuốn phăng “giặc nội xâm”

 

200 ngày đêm lịch sử ở Cà Mau

Với chiến thắng Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào tạm thời do quân đội Pháp và chính quyền tay sai quản lý, tiến tới cuộc tổng tuyển cử được ấn định vào năm 1956 để thống nhất đất nước. Ðây cũng là hoàn cảnh mà lực lượng kháng chiến cách mạng ở miền Nam phải tập kết ra Bắc.

Không có vùng cấm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Chiều 11/4, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý I/2024 cụm các tổ chức đảng thuộc Vụ địa bàn VIII, tại tỉnh Cà Mau. Chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Phó chủ nhiệm UBKT Trung ương cùng đồng chí Lê Văn Thành và đồng chí Hồ Minh Chiến, Uỷ viên UBKT Trung ương.

Ðảng viên làm “hạt nhân” xoá nghèo

Nguyễn Phích là xã có địa bàn rộng (20 ấp), dân cư đông, đồng thời cũng là địa bàn còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện U Minh. Ông Nguyễn Thanh Ril, Phó chủ tịch UBND xã, thông tin: "Xã có 4 ấp đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 8,9% vào cuối năm 2023. Xoá nghèo, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương hiện nay và thời gian sắp tới".

Kiên quyết chống luận điệu xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch lợi dụng việc phát hiện, xử lý những vụ việc tham nhũng phức tạp trong cán bộ, đảng viên để tung ra những luận điệu xuyên tạc nhằm đánh mất niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, gây hoài nghi trong dư luận. Ðể vạch trần mọi âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đòi hỏi chúng ta phải đồng lòng, chung tay tuyên truyền, phản bác, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt về công tác này, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng.

Ðoàn viên kế thừa đông về số, mạnh về chất

Phát triển đoàn viên (ÐV) là nhiệm vụ hết sức quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức Ðoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh nói chung, của Ðoàn bộ tỉnh Cà Mau nói riêng. Trải qua 11 kỳ đại hội, Ðoàn bộ tỉnh Cà Mau luôn xác định rõ tầm quan trọng của công tác phát triển ÐV; trách nhiệm của tổ chức đoàn trong tập hợp những thanh niên (TN) tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Ðảng.

Đề xuất quy định khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia

Việc khai thác dữ liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia được thực hiện theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia có trách nhiệm thiết lập dịch vụ chia sẻ dữ liệu mặc định khi triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Người nặng tình với quê hương kháng chiến

Tôi biết cựu chiến binh (CCB) Lâm Anh Lữ (Út Lữ) ở góc độ người thương binh sản xuất giỏi, người đồng đội làm nhiều việc cho đồng đội mình (tổ chức họp mặt đơn vị cũ và làm mâm cơm cúng đồng đội hy sinh hằng năm; hỗ trợ nhiều đồng đội khó khăn phát triển kinh tế...), giờ nghe ông gom góp mấy trăm triệu đồng xây nhà Kỷ niệm trên quê hương kháng chiến, khiến tôi rất tò mò và nhất định phải tận tường.

Ðội ngũ nhà giáo phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Cùng với sự phát triển chung của toàn ngành giáo dục cả nước và tỉnh Cà Mau, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn huyện Ngọc Hiển từng bước được chuẩn hoá theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Nhiều đảng viên, giáo viên thể hiện rõ tính tiên phong, gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần cùng toàn ngành giáo dục huyện Ngọc Hiển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thành phố Cà Mau sẽ không còn Phường 4

“Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của Phường 2; một phần Phường 9 và một phần Phường 4 để hình thành phường mới, dự kiến lấy tên Phường 2. Phần còn lại của Phường 4 nhập vào phường Tân Xuyên. Sau khi sắp xếp, sẽ không còn Phường 4”.

Hội viên, đoàn viên phấn đấu vào Ðảng

Phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Ðảng. Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ này, các cấp uỷ, tổ chức đảng ở địa bàn dân cư đã chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên từ đoàn viên, hội viên các đoàn thể. Qua đó, bổ sung lực lượng đảng viên có chất lượng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Ðảng.