ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 5-12-23 20:09:25

Ðột phá chỉ số cải cách hành chính

Báo Cà Mau (CMO) Xếp thứ hạng 30/63 tỉnh, thành cả nước, tăng 16 bậc so với cùng kỳ, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Cà Mau năm 2022 đã ghi nhận những kết quả đáng phấn khởi. Ðây là năm tăng chỉ số cao của tỉnh trên bảng xếp hạng. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh, sự đồng tình, ủng hộ, hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh.

Ông Tôn Hữu Nghĩa, Trưởng phòng CCHC, Văn phòng UBND tỉnh, phấn khởi: “Xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, là khâu đột phá then chốt để thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; năm 2022, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt. Ðặc biệt, trên cơ sở quán triệt sâu sắc nguyên tắc “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức”, tỉnh đã nghiên cứu, triển khai nhiều giải pháp, mô hình mới, góp phần cải thiện đáng kể chỉ số CCHC”.

5/8 lĩnh vực cải thiện đáng kể

Theo kết quả công bố của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ, Chỉ số CCHC tỉnh Cà Mau năm 2022 đạt 85,73%, xếp hạng 30/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 0,15%, tăng 16 bậc so với năm 2021); xếp thứ 5 khu vực ÐBSCL (tăng 2 bậc so với năm 2021).

Trong 8 lĩnh vực thuộc tiêu chí chấm điểm của Chỉ số CCHC năm 2022, lĩnh vực “Tác động của CCHC đến sự hài lòng của người dân và phát triển kinh tế - xã hội” có vị trí xếp hạng được cải thiện nhiều nhất, xếp hạng 14/63 (tăng 25 bậc so với năm 2021).

Trong 8 lĩnh vực thuộc tiêu chí chấm điểm của Chỉ số CCHC năm 2022, tỉnh Cà Mau có 5 lĩnh vực tăng chỉ số và tăng vị trí xếp hạng, gồm Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức bộ máy; Tác động của CCHC đến sự hài lòng của người dân và phát triển kinh tế - xã hội. Có 1 lĩnh vực giảm chỉ số nhưng tăng vị trí xếp hạng, đó là Cải cách chế độ công vụ; 2 lĩnh vực vừa giảm chỉ số vừa giảm vị trí xếp hạng, gồm Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Xét theo tiêu chí, tiêu chí thành phần, tỉnh có 53 tiêu chí, tiêu chí thành phần đạt điểm tối đa; 47 tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt điểm tối đa; 2 tiêu chí, tiêu chí thành phần bị điểm 0 (năm 2021 có 6 tiêu chí bị điểm 0).

Nhìn vào kết quả cho thấy, trong 5 lĩnh vực tăng chỉ số và vị trí xếp hạng, ấn tượng nhất là sự cải thiện của Chỉ số cải cách TTHC. Với số điểm đạt được gần như tuyệt đối (12,9966/13 điểm), chỉ số Cải cách TTHC của tỉnh có vị trí xếp hạng dẫn đầu cả nước. Ðây là kết quả đáng tự hào của tỉnh, cho thấy sự thuận lợi nhất của người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

Nhiều sáng kiến, giải pháp mới CCHC

Cùng với đó, góp phần quan trọng cho sự tăng vượt bậc của Chỉ số CCHC tỉnh, đó chính là lĩnh vực “Tác động của CCHC đến sự hài lòng của người dân và phát triển kinh tế - xã hội”, có vị trí xếp hạng được cải thiện nhiều nhất, xếp hạng 14/63 (tăng 25 bậc so với năm 2021). Theo đó, “Công tác chỉ đạo, điều hành” xếp hạng 13/63, tăng 6 bậc; “Cải cách chế độ công vụ” xếp hạng 30/63, tăng 26 bậc (tuy nhiên điểm số đạt được của lĩnh vực này lại giảm so với năm 2021); “Cải cách thể chế” xếp hạng 29/63, tăng 1 bậc.

Năm 2022, kinh tế của tỉnh cơ bản phục hồi, đa số các tiêu chí về tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được cải thiện.

Theo ông Tôn Hữu Nghĩa, để đạt được những kết quả đó chính là do sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành CCHC. Việc đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố vẫn được duy trì; định kỳ tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành để đánh giá kết quả thực hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, các văn bản, chỉ đạo của Trung ương về công tác CCHC được tỉnh triển khai thực hiện kịp thời. Công tác kiểm tra, tuyên truyền và chế độ thông tin, báo cáo bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Ðặc biệt, trong năm 2022, nhiều giải pháp, sáng kiến mới trong CCHC đã được triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua kết quả chấm điểm cũng cho thấy, đối với tiêu chí về “Sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC”, Cà Mau đã đạt điểm tuyệt đối 2/2 điểm. Trong đó, nổi bật có sáng kiến triển khai tiếp nhận giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Theo đó, người dân, doanh nghiệp có quyền lựa chọn nộp TTHC tại bộ phận một cửa của huyện, thành phố hoặc tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

Áp dụng Hệ thống quét mã QR trên căn cước công dân và nhận diện khuôn mặt tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh cũng là một trong những sáng kiến đem lại nhiều hiệu quả tích cực. Với hệ thống này, người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa không cần phải khai báo thông tin, chỉ cần dùng thẻ căn cước công dân quét mã QR ở lần giao dịch thứ nhất, sau đó sẽ được hệ thống kết nối thông tin từ dữ liệu căn cước công dân và quét nhận diện khuôn mặt để lưu thông tin.

 “Áp dụng Hệ thống quét mã QR trên căn cước công dân và nhận diện khuôn mặt tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh” là một trong những sáng kiến đem lại nhiều hiệu quả tích cực cải thiện Chỉ số CCHC tỉnh. 

Ðồng thời, việc triển khai thực hiện công khai TTHC bằng hình thức điện tử dưới dạng mã QR (QR Code) thay cho hình thức niêm yết bằng giấy trên bảng tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh và bộ phận một cửa các cấp cũng đem đến nhiều cải thiện tích cực cho Chỉ số CCHC tỉnh năm 2022.

Song, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mục tiêu, nhiệm vụ tỉnh thực hiện chưa đạt; nhiều tiêu chí, tiêu chí thành phần không được cải thiện về điểm số. “Trong thời gian tới, Phòng CCHC tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu các giải pháp để phát huy kết quả đạt được, như công bố, công khai kịp thời TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh; thực hiện tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông; giải quyết kịp thời, đúng quy định các phản ánh, kiến nghị của người dân về TTHC... Ðồng thời, khắc phục hạn chế về trường hợp hồ sơ giải quyết trễ hạn, góp phần giữ vững và tăng bậc xếp hạng Chỉ số CCHC tỉnh năm 2023”, ông Tôn Hữu Nghĩa nhấn mạnh./.

 

Hồng Nhung

 

Ðảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống” dữ liệu nhân sự

Tính đến hết tháng 10/2023, toàn tỉnh có 28.350 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của 829 cơ quan, đơn vị trên phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC của tỉnh đã được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về CBCCVC, đạt 100% (bao gồm hồ sơ nghỉ việc, nghỉ hưu; hồ sơ trùng lắp giữa số chứng minh Nhân dân và số căn cước công dân).

Gỡ khó cho chứng thực bản sao điện tử

Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đối với giấy tờ, văn bản (chứng thực bản sao điện tử) là dịch vụ công cung cấp mức độ dịch vụ trực tuyến một phần và được thực hiện thông qua bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

Tiện ích thủ tục 4 tại chỗ của ngành giáo dục

Với 54/54 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện cơ chế một cửa và 30/30 TTHC thực hiện cơ chế một cửa liên thông, tất cả các hồ sơ của ngành giáo dục Cà Mau đều được trả kết quả trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Ðặc biệt, đầu năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ÐT) Cà Mau đã triển khai thực hiện TTHC theo mô hình 4 tại chỗ đối với các TTHC về cấp phát văn bằng chứng chỉ, hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ chuyển trường... tạo sự hài lòng cho phụ huynh, học sinh.

Cắt giảm tối đa thủ tục lĩnh vực xây dựng

Đóng vai trò quan trọng trên lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, thời gian qua, Sở Xây dựng luôn chú trọng, tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, góp phần đem lại hiệu quả đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Bước đi mới trong giải quyết thủ tục hành chính

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cấp cơ sở, Văn phòng UBND tỉnh vừa triển khai Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 30/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát, đánh giá và đề xuất phương án uỷ quyền trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh. Ðây được xem là bước đi mới, quan trọng góp phần cải cách mạnh mẽ quy trình TTHC trên địa bàn, tạo thuận lợi, hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Ðiểm sáng cải cách hành chính

Thời gian qua, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tập trung nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC), nhất là chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Nhờ đó xã đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong thực hiện CCHC của huyện và là 1 trong 15 đơn vị trong toàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương.

Quyết tâm trả kết quả trước hẹn

(CMO) Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh có thư tuyên dương 15 đơn vị đóng góp nổi bật trong việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) là 1 trong 15 đơn vị điển hình được tuyên dương.

Lợi ích từ liên thông dịch vụ công

(CMO) Bắt đầu từ ngày 10/7, hai nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông “Ðăng ký khai sinh - Ðăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Ðăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” được cung cấp trực tuyến trên toàn quốc. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết TTHC, giúp cắt giảm giấy tờ, thời gian, chi phí của người dân.

Ðơn giản hoá thành phần hồ sơ

(CMO) Tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) phát sinh tại Bộ phận Một cửa của TP Cà Mau luôn đứng đầu so các địa phương khác trong tỉnh. Từ đó, kéo theo áp lực nhất định đối với đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Ðơn vị luôn quyết liệt chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), cũng như cải thiện điểm số trên lĩnh vực này.

Nâng chất dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân tốt hơn

(CMO) Đến nay, TP Cà Mau đã thực hiện 15/22 nhiệm vụ năm 2023, đạt trên 68,18% kế hoạch. Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai áp dụng chung tại UBND thành phố là 310 thủ tục, cấp xã là 165 thủ tục, được niêm yết công khai bằng mã QR tại nơi dễ nhìn, dễ tiếp cận kết hợp với công khai bằng bản giấy tại bàn ghi thông tin để người dân tra cứu; số điện thoại đường dây nóng được công khai đúng quy định...