ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 14-7-24 17:36:21
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hoàn thành 21/37 nhiệm vụ CCHC

Báo Cà Mau Qua 6 tháng đầu năm, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành đúng và sớm hạn 21/37 nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) đề ra, đạt 56,76%; các nhiệm vụ còn lại đang thực hiện trong thời gian quy định. Ðáng chú ý, tỉnh triển khai thực hiện nhiều giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN).

Thực hiện nhiều giải pháp, sáng kiến

Tỉnh đã thực hiện giải pháp tối ưu hoá công nghệ thông tin hỗ trợ quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thông qua hệ thống nhận diện hình ảnh và thông tin dữ liệu công dân tại bộ phận một cửa cấp huyện (từ tháng 4/2023) và cấp xã (từ tháng 8/2023). Từ khi triển khai thực đến nay, có gần 17 ngàn người dân, DN đến thực hiện TTHC sử dụng hệ thống này.

Anh Lâm Quang Thái, chuyên viên Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, cho biết, khi người dân đến thực hiện TTHC lần đầu tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, sẽ tiến hành quét căn cước công dân, cho khuôn mặt vào hệ thống nhận dạng, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của công dân để truyền tải dữ liệu thông tin đó vào Cổng Dịch vụ công xác nhận, cho phép giao dịch và cho số thứ tự tương ứng với loại TTHC giao dịch (hoặc quầy giao dịch). Khi người dân đến giao dịch các lần tiếp theo thì hệ thống sẽ tự động nhận dạng mà không cần phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân hoặc khai báo thông tin.

Hệ thống nhận diện hình ảnh và thông tin dữ liệu công dân tại Bộ phận Một cửa huyện Cái Nước.

Nhằm khắc phục tình trạng chậm, muộn, đi lại nhiều lần của người dân trong việc yêu cầu trích lục bản đồ địa chính thửa đất, trích đo địa chính thửa đất để hoàn tất hồ sơ của một số TTHC về đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hướng dẫn quy trình thực hiện trích lục bản đồ địa chính thửa đất, trích đo địa chính thửa đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo đó, từ ngày 1/4/2024 triển khai việc tiếp nhận, xử lý yêu cầu trích lục bản đồ địa chính thửa đất, trích đo địa chính thửa đất của tổ chức, cá nhân được thực hiện trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Ðồng thời, thí điểm tiếp nhận hồ sơ nêu trên tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của TP Cà Mau và các huyện: Cái Nước, Phú Tân, Năm Căn. Ðến nay đã tiếp nhận 2.882 hồ sơ.

Từ đầu năm đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 59 quyết định công bố 569 TTHC, tất cả được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Số TTHC đang thực hiện tại các cấp là 1.940 thủ tục, trong đó cấp tỉnh là 1.487 thủ tục, cấp huyện là 299 thủ tục và cấp xã là 154 thủ tục (không tính TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan ngành dọc). Ðồng thời, tỉnh đề xuất Thủ tướng Chính phủ đưa vào phương án cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 7 TTHC liên quan hoạt động kinh doanh.

Cà Mau là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành sớm việc kết nối hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an, để phục vụ chuyển đổi sang sử dụng VNeID làm tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử kể từ ngày 1/7/2024. Tỉnh cũng đã hoàn thành kết nối, chia sẻ từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ của Bộ Giao thông vận tải với hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau. Ðồng thời, tiếp nhận nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai.

Chú trọng cải cách bộ máy công vụ

Cà Mau xác định cải cách công vụ, công chức là nội dung quan trọng, có vai trò quyết định sự thành công của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước với mục tiêu xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả.

Tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ về phê duyệt đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức của tất cả các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn theo thời gian quy định của Bộ Nội vụ. Theo đó, số lượng công chức bố trí đúng theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt là 1.925/1.940 người, đạt 99,23%; số lượng viên chức được bố trí đúng theo đề án vị trí việc làm là 19.365/19.436 người, đạt 99,64% (kể cả viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ).

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh đã giảm 6 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2023 (giảm 121 đơn vị so với năm 2015).  Ðồng thời, tinh giản biên chế 61 công chức, viên chức (35 công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi; 26 công chức, viên chức thôi việc ngay); tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với 15 trường hợp. Theo kế hoạch, năm 2024, tỉnh đào tạo sau đại học 50 cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC); bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm 23 lớp; bồi dưỡng thường xuyên cho công chức, viên chức quản lý lĩnh vực giáo dục 153 lớp.

Cà Mau tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để nâng tỷ lệ người dân thực hiện giao dịch TTHC qua môi trường điện tử. Ảnh: Người dân huyện Cái Nước tự chụp các loại giất tờ để nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Tổ Kiểm tra công vụ đã kiểm tra đột xuất đối với 13 đơn vị, nhằm nâng cao việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của CB,CC,VC trên địa bàn tỉnh; kết quả, chưa phát hiện CB,CC,VC vi phạm. Ðồng thời, tiến hành khảo sát tại một số địa điểm ngoài trụ sở cơ quan, kết quả cho thấy, vẫn còn tình trạng CB,CC,VC chấp hành chưa nghiêm, chưa tốt về giờ giấc làm việc.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 118.142/148.554 hồ sơ được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến, đạt 79,53%; tỷ lệ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 82,01%; thanh toán trực tuyến đạt 94,91%. Với kết quả giải quyết TTHC trên, mức độ hài lòng của người dân, DN trên địa bàn tỉnh trung bình đạt trên 96%.

Ông Lê Văn Ngời, Chánh văn phòng UBND tỉnh, cho biết: "Một trong những nhiệm vụ quan trọng là làm sao nâng tỷ lệ người dân tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Vì thế, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. Khó thì càng phải làm, và làm quyết liệt mới tạo được chuyển biến tích cực. Tới đây, chúng tôi sẽ phối hợp xây dựng các clip ngắn hướng dẫn cụ thể cách thức, quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đăng phát trên cổng thông tin điện tử, Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, để người dân dễ biết, dễ hiểu, thực hiện và quen dần. Song song đó, tăng cường công tác kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của đội ngũ CB,CC,VC trong giải quyết TTHC"./.

 

Mộng Thường

 

Thúc đẩy giải quyết thủ tục phi địa giới

Hướng đến nền hành chính phục vụ, tỉnh Cà Mau đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo bước phát triển đột phá trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Ðáng nói là, tỉnh đã vận hành hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) không phụ thuộc địa giới hành chính. Ðây là tiền đề quan trọng góp phần hiện đại hoá nền hành chính, nâng cao sự hài lòng, tin tưởng của Nhân dân.

Ðơn giản thủ tục, tạo thuận lợi cho dân

Thời gian qua, huyện U Minh triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung về cải cách hành chính (CCHC). Ðặc biệt, huyện chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nhất là thực hiện rà soát, đơn giản hoá TTHC và nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Ðể người dân dễ làm hồ sơ đất đai

Hồ sơ liên quan đến đất đai được đánh giá là lĩnh vực khó, với nhiều thủ tục hành chính (TTHC) phức tạp, do đó, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) hết sức cố gắng, từng bước tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận lĩnh vực này. Một trong những minh chứng rõ ràng nhất là Chỉ số Tiếp cận đất đai năm 2023 của tỉnh đã tăng vượt bậc, xếp vị trí 19/63 tỉnh, thành cả nước.

Phục vụ tốt, dân đồng thuận

Tuy không phải là tiêu chí chính trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, nhưng hoạt động cải cách hành chính (CCHC) có tác động quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu khác, nhất là những chỉ tiêu cần sự phối hợp giữa chính quyền với dân, giữa chính quyền với doanh nghiệp, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần vào tiến trình xây dựng NTM.

Lấy sự hài lòng làm thước đo hiệu quả

Xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, minh bạch; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt nhất, là định hướng cải cách hành chính (CCHC) huyện Ngọc Hiển trong giai đoạn mới.

Góp phần ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực

Xác định việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức (CCVC) là một trong những nhiệm vụ, giải pháp để phòng, chống tham nhũng, các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện để CCVC được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý công việc từ kinh nghiệm thực tế ở những môi trường làm việc khác nhau.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Phú Tân

Ngày 22/5, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Cà Mau kiểm tra thực tế các nhiệm vụ cải cách hành chính tại UBND xã Tân Hải, thị trấn Cái Đôi Vàm và UBND huyện Phú Tân; đồng thời ghi nhận những thuận lợi khó khăn, kịp thời giúp địa phương tháo gỡ, thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới.

Từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) không ngừng đẩy mạnh công tác chuyển đổi số (CÐS) của ngành, từng bước hoàn thiện số hoá nhiều hồ sơ, thủ tục, quy trình, góp phần đem lại sự thuận lợi cho các đơn vị, địa phương và người dân, đóng góp chung vào tiến trình CÐS của tỉnh.

Bớt thủ tục, giảm chi phí

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 490/QÐ-TTg ngày 7/5/2018. Trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm có lợi thế ở mỗi địa phương. Ðối với tỉnh Cà Mau, chương trình đã mang về những kết quả thiết thực, tuy nhiên, theo đánh giá của các chủ thể tham gia chương trình, quá trình làm hồ sơ thủ tục còn khá nhiêu khê và kinh phí đầu tư ban đầu để chứng nhận sản phẩm OCOP cũng khá lớn.

Ngành kiểm sát ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, văn bản chỉ đạo bằng giấy dần được thay thế bằng những phần mềm chuyên dụng, như phần mềm sơ đồ tư duy; số hoá hồ sơ; tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo trực tuyến; hệ thống quản lý văn bản và điều hành... Việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) 2 cấp trong tỉnh.