ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 23-7-24 21:19:02
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua

Báo Cà Mau Những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Thới Bình luôn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, động viên, tập hợp các tầng lớp Nhân dân theo con đường cách mạng của Ðảng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tiếp tục và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, những người làm công tác tuyên giáo luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới việc tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Hiệu quả từ công tác tuyên giáo đã góp phần động viên, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. (Ảnh minh hoạ, chụp tại địa bàn xã Thới Bình).  Ảnh: V.ÐUM

Xung quanh công tác tuyên giáo, cộng tác viên báo Cà Mau có trao đổi với ông Trần Văn Ðoan, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Thới Bình.

- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua?

Ông Trần Văn Ðoan: Hằng năm, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ ban hành nhiều kế hoạch để cụ thể hoá các nghị quyết của Ðảng, tham mưu cho Thường trực Huyện uỷ xây dựng chương trình hành động đẩy mạnh tuyên truyền các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Riêng việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã xây dựng được các trang, nhóm và tuyên truyền, định hướng, đồng thời đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc về chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các trang mạng xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đăng tải hơn 1 ngàn tập tài liệu, tin, bài, hình ảnh trên Trang thông tin điện tử huyện. Thành lập Trang Mạ Non trên Zalo, Facebook (có hơn 10.887 lượt khai thác, biên tập tin, bài); hơn 8.397 lượt chia sẻ và hơn 3 ngàn lượt bình luận, thu hút hơn 2,6 triệu lượt tiếp cận và 3,2 triệu lượt tương tác. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Những nỗ lực của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Thới Bình đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân nỗ lực, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Người dân xã Trí Lực chăm sóc hoa dọc tuyến lộ, góp phần làm đẹp đường quê. Ảnh: VĂN ÐUM

- Trong bối cảnh hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là các thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội, huyện xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Văn Ðoan: Giai đoạn hiện nay, công tác tuyên giáo đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Diễn biến phức tạp của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, nói xấu, bôi nhọ những thành tựu cách mạng của Ðảng, đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ðồng thời, các thế lực thù địch tăng cường chống phá quyết liệt với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” ngày càng thâm độc, đặt ra những thách thức lớn cho công tác tuyên giáo.

Chính vì vậy, để giữ vững và mở rộng mặt trận tư tưởng của Ðảng, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện, đồng thời kế thừa, phát huy những truyền thống và thành tích đạt được, Ban Tuyên giáo huyện đề ra những nhiệm vụ giải pháp như: Chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp uỷ trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Ðảng; nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Ðảng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin sai sự thật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng và pháp luật của Nhà nước.

- Xin cảm ơn ông!

 

Liêu Hỏn thực hiện

 

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết bảo vệ Ðảng, bảo vệ chế độ

Thời gian qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết số 43-NQ/TW (Nghị quyết số 43), ngày 24/11/2023, của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đã tiếp tục kế thừa, khẳng định đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại.

Tuổi trẻ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) thị trấn Cái Ðôi Vàm luôn là lực lượng tiên phong trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, đồng thời xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời đại mới.

Nhận diện và đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng

Ðấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động để bảo vệ Ðảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước và Nhân dân là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi người con đất Việt, đó cũng chính là bảo vệ sự ổn định và phát triển của đất nước và dân tộc ta. Tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của dân tộc ta tạo thành khối đại đoàn kết mà hạt nhân lãnh đạo là Ðảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động sẽ chiến thắng mọi kẻ thù, các thế lực phản động.

Sức sống xanh của tuổi trẻ

Ðể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, hơn ai hết, thanh niên phải được xác định là một trong những lực lượng nòng cốt, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ này.

Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và coi trọng sự nghiệp “trồng người”, đặc biệt là người hiền tài, đức độ. Người khẳng định: “Có tài phải có đức” [1] và “Ðức phải có trước tài” [2]. Bởi “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.

Kiên quyết chống luận điệu xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch lợi dụng việc phát hiện, xử lý những vụ việc tham nhũng phức tạp trong cán bộ, đảng viên để tung ra những luận điệu xuyên tạc nhằm đánh mất niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, gây hoài nghi trong dư luận. Ðể vạch trần mọi âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đòi hỏi chúng ta phải đồng lòng, chung tay tuyên truyền, phản bác, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt về công tác này, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng.

Ðội ngũ nhà giáo phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Cùng với sự phát triển chung của toàn ngành giáo dục cả nước và tỉnh Cà Mau, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn huyện Ngọc Hiển từng bước được chuẩn hoá theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Nhiều đảng viên, giáo viên thể hiện rõ tính tiên phong, gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần cùng toàn ngành giáo dục huyện Ngọc Hiển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong sinh viên

Sinh viên là lứa tuổi vừa bước vào chân trời mới với những ước mơ, hoài bão lớn về một tương lai tươi sáng. Họ mang trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng những đam mê tìm tòi khám phá tri thức trong nhà trường và thông tin mới, đa chiều từ xã hội. Họ thích thể hiện những thế mạnh của bản thân, dám mạo hiểm, dám dấn thân trước thử thách nhằm khẳng định mình. Tuy nhiên, đây là lực lượng chưa có nhiều kinh nghiệm trong nhìn nhận, đánh giá, phân tích các vấn đề chính trị, xã hội nên họ rất dễ bị lôi kéo, kích động, mua chuộc..., dần dần sẽ tạo nên một thế hệ yếu ớt, vô cảm, thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội, cũng như đối với vận mệnh, tương lai của nước nhà.

Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên

Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định đến sức mạnh, uy tín và vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra yêu cầu rất cao và Người là tấm gương mẫu mực về rèn luyện bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ cộng sản. Trong giai đoạn hiện nay, trước đòi hỏi mới của sự phát triển đất nước và từ yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, việc rèn luyện và giữ vững bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên là nguồn sức mạnh nội sinh quyết định việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

“Lá chắn” vững chắc bảo vệ thành quả cách mạng

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, nhờ kiên định nền tảng tư tưởng và vững tin vào sự lãnh đạo của Ðảng, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Vị thế, tiềm lực và uy tín của nước nhà ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.