ĐT: 0939.923988
Thứ tư, 6-12-23 02:33:28

Giữ mạch nguồn để bảo vệ Ðảng

Báo Cà Mau (CMO) Mỗi đảng viên khi đứng vào hàng ngũ của Ðảng Cộng sản Việt Nam đều tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, cờ Ðảng và chân dung Hồ Chí Minh rằng, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Ðảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng và trung thực với Ðảng... Lời tuyên thệ ấy như mạch nguồn xuyên suốt để mỗi đảng viên không ngừng nêu cao bản lĩnh, trách nhiệm, sức chiến đấu, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tranh: Minh Tấn

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn

Qua 37 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Những thành tựu đạt được là minh chứng hết sức sinh động, khẳng định tính ưu việt của chế độ ta, truyền thống đoàn kết, yêu nước, lòng nhân ái và ý chí kiên cường của Nhân dân ta; càng trong khó khăn, thử thách, truyền thống và ý chí đó càng được nhân lên gấp bội, là nguồn lực và động lực to lớn, không một thế lực nào có thể ngăn cản nổi, để xây dựng Ðảng ta ngày càng vững mạnh, đất nước ta tiếp tục đi lên, dân tộc ta phát triển cường thịnh, trường tồn.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách, mọi cơ hội xuyên tạc chống phá sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Ðảng ta hòng làm giảm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý của Nhà nước. Rõ nhất có thể thấy thời gian qua liên tục xuất hiện một số cá nhân đăng tải, chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội những thông tin phiến diện, thiếu chính xác, chưa được kiểm chứng hoặc thông tin về những vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức... dẫn đến tâm lý hoang mang, phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch và các đối tượng phản động, cực đoan chính trị tuyên truyền xuyên tạc, chống phá gây mất ổn định chính trị, kinh tế, xã hội.

Theo số liệu từ Bộ Thông tin - Truyền thông, từ đầu năm 2020 đến nay, qua rà quét, giám sát, Bộ đã gỡ bỏ gần 400 trang giả mạo tên các đồng chí Trung ương, 4.500 tin bài xấu độc trên Facebook và 30 ngàn video xấu độc trên YouTube. Trung tâm giám sát xử lý an toàn thông tin mạng quốc gia có thể rà soát, phân tích, xử lý khoảng 300 triệu tin giả, tin xấu độc mỗi ngày; tỷ lệ tháo gỡ các video xấu, độc trên kênh YouTube hiện nay đã lên đến 90%; mỗi tháng gỡ bỏ hàng ngàn video xấu độc.

Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”.

Hơn ai hết mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định đúng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Ðảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân...

Cán bộ, đảng viên tiên phong

Tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Người đảng viên - dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp - ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng... Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo”.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, trước hết bản thân cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đời tư trong sáng, hành động chuẩn mực để Nhân dân noi theo làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu. Ở cộng đồng dân cư, cán bộ, đảng viên phải là lực lượng tiên phong, mạnh dạn chống lại những tư tưởng, quan điểm lệch lạc gây ảnh hưởng đến uy tín của Ðảng, giải thích một cách gần gũi, dễ hiểu để Nhân dân đồng thuận, tạo thành sức mạnh đoàn kết, chống lại những âm mưu gây rối, phá hoại.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của những đảng viên cao niên, cán bộ hưu trí, đây là thế hệ luôn đặt niềm tin son sắt, vững bền vào sự soi đường, lãnh đạo của Ðảng trong suốt chặng đường sống chiến đấu, lao động, xây dựng quê hương. Họ là những người giàu kinh nghiệm, trí tuệ, có nhiều năm đóng góp cho xã hội, hiểu biết sâu rộng lý luận chính trị, uy tín cao. Vì thế đảng viên cao niên, cán bộ hưu trí cần phát huy tốt vai trò “cố vấn” cho chi uỷ, chi bộ, đóng góp ý kiến hay để những đảng viên trẻ học tập, noi theo. Ðồng thời có thể chia sẻ những câu chuyện từng trải của bản thân về những năm tháng hào hùng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, lễ kết nạp Ðảng thiêng liêng giữa trận địa hay thiếu thốn của thời bao cấp... để thế hệ hôm nay nhận thức đủ đầy giá trị của độc lập, của đổi mới và con đường cách mạng đúng đắn mà Bác Hồ và Ðảng ta đã lựa chọn.

Ðối với đảng viên giữ nhiệm vụ trong cấp uỷ phải xác định nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là cấp bách và lâu dài. Từ đó có kế hoạch tuyên truyền đến đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn, để mỗi người hiểu được đường lối, chủ trương của Ðảng và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Căn cứ vào những yêu cầu thực tiễn đặt ra, các cấp uỷ có thể ban hành các nghị quyết, chủ trương, biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời vận động và tập hợp đông đảo quần chúng cùng tham gia.

Trên “mặt trận” không gian mạng, đối với mỗi cán bộ, đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nói, viết và làm đúng chủ trương, đường lối của Ðảng. Nhiều cán bộ, đảng viên đã thành lập các trang thông tin điện tử, Fanpage, nhóm Facebook, Zalo... thường xuyên đăng tải, chia sẻ các văn bản chỉ đạo, định hướng thông tin chính thống; các bài viết, những mô hình hay, gương người tốt - việc tốt... đồng thời phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cực đoan, thiếu thiện chí.

Ðể thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, mỗi đảng viên cần phải nghiên cứu sâu về nền tảng tư tưởng của Ðảng để có thể bảo vệ một cách phù hợp, đúng đắn. Ðiều này liên quan trực tiếp đến việc học tập lý luận chính trị, nghiên cứu nghị quyết của Ðảng, nắm bắt thông tin thời sự chính thống, lắng nghe có chọn lọc các thông tin, tích cực ghi nhận các ý kiến phản bác quan điểm sai trái, xấu độc... Từ nhận thức đúng đắn, đảng viên điều chỉnh hành động phù hợp, như không làm lan truyền các thông tin sai trái, không “để mặc” những thông tin không đúng tác động đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm với việc chia sẻ những thông tin tích cực và không đăng tải ý kiến chủ quan, không phù hợp chủ trương, đường lối./.

 

Mộng Thường

 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Sáng 3/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã bế mạc. Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Lắng nghe tiếng nói cử tri

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HÐND huyện, những ngày qua, các tổ đại biểu HÐND huyện và HÐND các xã, thị trấn đã tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn để kịp thời tiếp thu ý kiến, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng và ý kiến, kiến nghị của cử tri. Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm cao, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các ngành, các cấp giải trình, làm rõ.

Toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sáng 2/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Báo Cà Mau trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tựa đề: "Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và anh hùng, tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước".

Khai mạc trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, sáng 2/12, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 1.100 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Nhiều quy định mới trong kiểm điểm và đánh giá, xếp loại cán bộ

Chiều 1/12, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 195-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội

Sáng ngày 30/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2023.

Sớm nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ lên 4 tỷ USD

Ngày 29/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Phó tổng thống Cevdet Yilmaz.

Tạo sinh khí mới trong sinh hoạt Ðoàn

Những buổi sinh hoạt Ðoàn mở rộng theo hình thức cụm Ðoàn, hoặc sinh hoạt chi đoàn ghép, mở màn bằng những tiết mục giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, tạo sinh khí vui tươi, thoải mái, trước khi tiến hành các nội dung chính, như đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm... Ðây là một trong những sáng kiến đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn, mang lại hiệu quả thiết thực đang được nhân rộng tại huyện U Minh.

Nhiều sáng kiến, cách làm hay trong học Bác

Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Viên An Ðông được Huyện uỷ Ngọc Hiển tuyên dương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Lắng nghe, giải quyết kịp thời từ cơ sở

Việc đối thoại với những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm được Huyện uỷ, HÐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện U Minh tổ chức, duy trì từ năm 2017 đến nay. Ðây là dịp để lãnh đạo huyện lắng nghe ý kiến đóng góp của các đối tượng này, góp phần tích cực cho công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị huyện nhà ngày càng vững mạnh.