Kết quả tìm kiếm cho "HÐND tỉnh"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Ðổi mới, tăng hiệu quả hoạt động

16/04/2024

Hoạt động của Ban Văn hoá - Xã hội (VHXH) HÐND tỉnh ngày càng được nâng cao chất lượng, hiệu quả. Ðiều đó được thể hiện qua các nội dung giám sát, khảo sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề thiết thực, quan trọng. Quy trình giám sát được thực hiện chặt chẽ, khoa học; báo cáo kết quả giám sát cụ thể, được các đơn vị chịu sự giám sát đồng tình, thống nhất cao; các kiến nghị phù hợp với tình hình thực tế địa phương và có tính khả thi.

Tag: Ban Văn hoá - Xã hội, HÐND tỉnh, giám sát, khảo sát chuyên đề

Thoả lòng dân mong - Bài cuối: Đổi mới, sáng tạo, nâng chất hoạt động

03/04/2024

Ðầu nhiệm kỳ 2021-2026, HÐND tỉnh Cà Mau có 51 đại biểu, hiện nay còn 49 đại biểu (giảm 2 vị do chuyển công tác ngoài địa bàn tỉnh). Năm 2023, HÐND tỉnh đã tổ chức 4 kỳ họp HÐND, ban hành 83 nghị quyết, có 36 nghị quyết quy phạm pháp luật và 47 nghị quyết cá biệt (trong đó có 8 nghị quyết về công tác cán bộ); 16 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề; 2 phiên giải trình về “tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh” và “việc thực hiện sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp”.

Tag: Thoả lòng dân mong, HÐND tỉnh, Tiếp xúc cử tri

Hiệu quả từ một nghị quyết

12/03/2024

Trong năm 2023, Thường trực HÐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó nổi bật là Nghị quyết số 14/NQ-HÐND về Ðề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HÐND tỉnh Cà Mau (Ðề án). Từ đó, các hoạt động của HÐND tỉnh không ngừng đổi mới theo hướng linh hoạt, khoa học, hiệu quả, phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu; đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Tag: Hiệu quả, nghị quyết, HÐND tỉnh, Nghị quyết số 14

Khẩn trương bố trí người hoạt động không chuyên trách

08/03/2024

Thực hiện Nghị quyết số 23/2023/NQ-HÐND và Nghị quyết số 30/NQ-HÐND ngày 10/10/2023 của HÐND tỉnh, các địa phương khẩn trương triển khai giao số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở từng đơn vị hành chính cấp xã.

Tag: người hoạt động không chuyên trách, không chuyên trách, Nghị quyết số 23/2023/NQ-HÐND, Nghị quyết số 30/NQ-HÐND, HÐND tỉnh, đơn vị hành chính

  • 1
  • 1