ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 4-12-23 23:05:19

Cần quyết liệt cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, gây khó khăn cho người dân

Báo Cà Mau (CMO) Tại Phiên họp thứ năm Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được tổ chức vào sáng 19/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Cải cách hành chính của Chính phủ, chỉ đạo, cần quyết liệt cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính (TTHC) rườm rà, gây khó khăn, phức tạp, tốn kém chi phí cho người dân, nhất là gây ra tiêu cực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Cải cách hành chính của Chính phủ, phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp. (Ảnh chụp từ màn hình).

Nhấn mạnh tư duy mang lại nguồn lực, động lực phải có đổi mới, sức mạnh từ Nhân dân, trong 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong lãnh đạo điều hành, bám sát thực tiễn ở địa phương, đơn vị; tập trung tháo gỡ khó khăn về thể chế chính sách.

Trong đó, tập trung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm 3 nội dung quan trọng là ưu tiên rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật xem nội dung nào đang gặp vướng mắc ỡ đâu, ai giải quyết, cần giải quyết bao lâu; giải quyết vấn đề liên quan TTHC về nhà ở, đất đai, tiếp cận tín dụng cho người dân, doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tạo sinh kế cho người dân, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm; rà soát lại đội ngũ cán bộ để có sự động viên, khen thưởng, khích lệ khi làm tốt nhiệm vụ, đồng thời xử lý kịp thời theo quy định khi có thái độ né tránh, đùn đẩy, làm sai.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì điểm cầu tỉnh Cà Mau. 

"Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát trong thực thi công vụ; các đồng chí đứng đầu các cấp phải xem cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong thực thi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tăng cường đối thoại, đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn; rà soát, sắp xếp lại bộ máy, vị trí việc làm của cán bộ, công chức viên chức, tinh giảm biên chế, cơ cấu lại vị trí việc làm, phân cấp, phân quyền”, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu.

Tại Phiên họp, đại điện tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt thông tin, tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong 6 tháng là 192.855 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn chiếm 99,83%; quá hạn chiếm 0,17% (tất cả đều có văn bản xin lỗi theo quy định).

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị, bộ, cơ quan ngang bộ kịp thời công bố, cập nhật công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC đúng thời hạn, đảm bảo đầy đủ theo quy định làm căn cứ để địa phương kịp thời thực hiện việc công bố, công khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt thông tin, 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn của tỉnh chiếm 99,83 %; quá hạn chiếm 0,17% (tất cả đều có văn bản xin lỗi theo quy định).

“Bộ Nội vụ xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ cho công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp để khuyến khích, tạo động lực cho đội ngũ công chức này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Huỳnh Quốc Việt đề xuất. 

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2023, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 178 văn bản, các địa phương đã ban hành 2.054 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính trên từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Số lượng văn bản điện tử, gửi, nhận qua Trục khoảng 3,6 triệu văn bản, gấp 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến nay đã có hơn 23 triệu văn bản gửi, nhận trên Trục.

Tính đến ngày 21/6/2023, các bộ, ngành Trung ương đã hoàn thành 296 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 35,03% so với kế hoạch; UBND các tỉnh, thành phố đã hoàn thành 1.384 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 46,09% so với kế hoạch đề ra. Đến nay, đã có 10/22 bộ, cơ quan ngang bộ ban hành các quyết định công bố danh mục TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý, với 356 TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và 397 TTHC nội bộ thực hiện trong bộ cơ quan. 

 Công chức tại Bộ phận một cửa luôn nêu cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ tận tuỵ phục vụ Nhân dân đến làm thủ tục hành chính.

Từ ngày 1/1-21/6, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, ban hành 1.625 quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý.

Về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo Bộ Nội vụ có những tham mưu, giải pháp cụ thể để thực hiện chủ trương của Đảng về kịp thời thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Theo, đó trong 6 tháng đầu năm 2023, trên cơ sở báo cáo của 63 tỉnh, thành phố có 395 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật.

Để công tác cải cách hành chính đạt kết quả trong 6 tháng còn lại, Ban Chỉ đạo đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cải. Trong đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan, địa phương./. 

 

Quỳnh Anh

Ðảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống” dữ liệu nhân sự

Tính đến hết tháng 10/2023, toàn tỉnh có 28.350 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của 829 cơ quan, đơn vị trên phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC của tỉnh đã được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về CBCCVC, đạt 100% (bao gồm hồ sơ nghỉ việc, nghỉ hưu; hồ sơ trùng lắp giữa số chứng minh Nhân dân và số căn cước công dân).

Gỡ khó cho chứng thực bản sao điện tử

Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đối với giấy tờ, văn bản (chứng thực bản sao điện tử) là dịch vụ công cung cấp mức độ dịch vụ trực tuyến một phần và được thực hiện thông qua bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

Tiện ích thủ tục 4 tại chỗ của ngành giáo dục

Với 54/54 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện cơ chế một cửa và 30/30 TTHC thực hiện cơ chế một cửa liên thông, tất cả các hồ sơ của ngành giáo dục Cà Mau đều được trả kết quả trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Ðặc biệt, đầu năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ÐT) Cà Mau đã triển khai thực hiện TTHC theo mô hình 4 tại chỗ đối với các TTHC về cấp phát văn bằng chứng chỉ, hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ chuyển trường... tạo sự hài lòng cho phụ huynh, học sinh.

Cắt giảm tối đa thủ tục lĩnh vực xây dựng

Đóng vai trò quan trọng trên lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, thời gian qua, Sở Xây dựng luôn chú trọng, tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, góp phần đem lại hiệu quả đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Bước đi mới trong giải quyết thủ tục hành chính

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cấp cơ sở, Văn phòng UBND tỉnh vừa triển khai Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 30/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát, đánh giá và đề xuất phương án uỷ quyền trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh. Ðây được xem là bước đi mới, quan trọng góp phần cải cách mạnh mẽ quy trình TTHC trên địa bàn, tạo thuận lợi, hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Ðiểm sáng cải cách hành chính

Thời gian qua, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tập trung nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC), nhất là chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Nhờ đó xã đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong thực hiện CCHC của huyện và là 1 trong 15 đơn vị trong toàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương.

Quyết tâm trả kết quả trước hẹn

(CMO) Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh có thư tuyên dương 15 đơn vị đóng góp nổi bật trong việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) là 1 trong 15 đơn vị điển hình được tuyên dương.

Lợi ích từ liên thông dịch vụ công

(CMO) Bắt đầu từ ngày 10/7, hai nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông “Ðăng ký khai sinh - Ðăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Ðăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” được cung cấp trực tuyến trên toàn quốc. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết TTHC, giúp cắt giảm giấy tờ, thời gian, chi phí của người dân.

Ðơn giản hoá thành phần hồ sơ

(CMO) Tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) phát sinh tại Bộ phận Một cửa của TP Cà Mau luôn đứng đầu so các địa phương khác trong tỉnh. Từ đó, kéo theo áp lực nhất định đối với đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Ðơn vị luôn quyết liệt chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), cũng như cải thiện điểm số trên lĩnh vực này.

Nâng chất dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân tốt hơn

(CMO) Đến nay, TP Cà Mau đã thực hiện 15/22 nhiệm vụ năm 2023, đạt trên 68,18% kế hoạch. Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai áp dụng chung tại UBND thành phố là 310 thủ tục, cấp xã là 165 thủ tục, được niêm yết công khai bằng mã QR tại nơi dễ nhìn, dễ tiếp cận kết hợp với công khai bằng bản giấy tại bàn ghi thông tin để người dân tra cứu; số điện thoại đường dây nóng được công khai đúng quy định...