ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 5-12-23 00:02:30

Năm 2022, Sở Tài chính tiếp tục đứng đầu về chỉ số Cải cách hành chính

Báo Cà Mau (CMO) Chiều 22/6, ông Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Cà Mau, chủ trì Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời kết hợp công bố Chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Cà Mau, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn nữa.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, công tác CCHC của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện qua Chỉ số CCHC của tỉnh xếp hạng 30 (tăng 16 bậc so với năm 2021); Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh xếp hạng 3 (tăng 18 bậc so với năm 2021); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh xếp hạng 35 (tăng 4 bậc so với năm 2021).

Trên cơ sở kế hoạch CCHC, kế hoạch tuyên truyền năm 2023 của tỉnh, tất cả các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện tại cơ quan, đơn vị, đạt 100%. Tính đến ngày 15/6, tỉnh đã hoàn thành đúng và sớm hạn 16/34 nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC đề ra, tỷ lệ 47,06% (các nhiệm vụ còn lại còn trong thời gian quy định).

Nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc triển khai Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau”. Chiến dịch đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực không chỉ ở những chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra mà chuyên biến cả ở tinh thần làm việc, quyết tâm thực hiện chuyển đổi số của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, nhiều chỉ tiêu đạt, vượt so với kế hoạch như: tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến đạt 71,81%/30% kế hoạch; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 54,76%/30% kế hoạch...

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã công bố Chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Theo đó, Sở Tài chính tiếp tục đứng đầu trong 17 sở, ngành, với số điểm đạt được là 90,05 điểm; Sở Y tế xếp cuối với 75,27 điểm. Đối với cấp huyện, thành phố, huyện Phú Tân đứng đầu với 82,36 điểm; Năm Căn xếp cuối bảng với 72,54 điểm. Chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, ban, ngành tỉnh có giá trị trung bình là 81,55%, giảm 0,24% so với năm 2021 (đạt 81,78%); không có đơn vị đạt Chỉ số dưới 70%. Trong năm 2022, số đơn vị bị trừ điểm và số điểm bị trừ tại các đơn vị nhiều hơn so với năm 2021. Chỉ số cấp huyện có giá trị trung bình là 75,69%, giảm 0,70% so với năm 2021 (đạt 76,39%). 

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau Đoàn Quốc Khởi chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện công tác CCHC.

Biểu dương, các đơn vị có thành tích cao trong công tác CCHC năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đề nghị các sở, ngành, địa phương nghiên cứu khắc phục những hạn chế, quan tâm hơn trong thực hiện CCHC để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Cần đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện CCHC, tư duy đổi mới, mạnh dạn thí điểm, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Triển khai thực hiện công tác CCHC quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn nữa, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn, thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của công chức bộ phận một cửa các cấp. Xây dựng đội ngũ hình ảnh công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương và thân thiện, tận tình phục vụ Nhân dân.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2022. (Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2022). 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, ưu tiên nguồn lực cho xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo lộ trình, hướng đến đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành, quản lý từ thủ công truyền thống sang điện tử dựa trên dữ liệu số. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC trên tất cả các lĩnh vực bằng nhiều giải pháp phù hợp. Quyết liệt thực hiện hoàn thành Đề án 06.../.

 

Hồng Phượng - Trầm Nghĩ 

Ðảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống” dữ liệu nhân sự

Tính đến hết tháng 10/2023, toàn tỉnh có 28.350 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của 829 cơ quan, đơn vị trên phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC của tỉnh đã được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về CBCCVC, đạt 100% (bao gồm hồ sơ nghỉ việc, nghỉ hưu; hồ sơ trùng lắp giữa số chứng minh Nhân dân và số căn cước công dân).

Gỡ khó cho chứng thực bản sao điện tử

Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đối với giấy tờ, văn bản (chứng thực bản sao điện tử) là dịch vụ công cung cấp mức độ dịch vụ trực tuyến một phần và được thực hiện thông qua bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

Tiện ích thủ tục 4 tại chỗ của ngành giáo dục

Với 54/54 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện cơ chế một cửa và 30/30 TTHC thực hiện cơ chế một cửa liên thông, tất cả các hồ sơ của ngành giáo dục Cà Mau đều được trả kết quả trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Ðặc biệt, đầu năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ÐT) Cà Mau đã triển khai thực hiện TTHC theo mô hình 4 tại chỗ đối với các TTHC về cấp phát văn bằng chứng chỉ, hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ chuyển trường... tạo sự hài lòng cho phụ huynh, học sinh.

Cắt giảm tối đa thủ tục lĩnh vực xây dựng

Đóng vai trò quan trọng trên lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, thời gian qua, Sở Xây dựng luôn chú trọng, tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, góp phần đem lại hiệu quả đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Bước đi mới trong giải quyết thủ tục hành chính

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cấp cơ sở, Văn phòng UBND tỉnh vừa triển khai Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 30/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát, đánh giá và đề xuất phương án uỷ quyền trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh. Ðây được xem là bước đi mới, quan trọng góp phần cải cách mạnh mẽ quy trình TTHC trên địa bàn, tạo thuận lợi, hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Ðiểm sáng cải cách hành chính

Thời gian qua, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tập trung nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC), nhất là chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Nhờ đó xã đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong thực hiện CCHC của huyện và là 1 trong 15 đơn vị trong toàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương.

Quyết tâm trả kết quả trước hẹn

(CMO) Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh có thư tuyên dương 15 đơn vị đóng góp nổi bật trong việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) là 1 trong 15 đơn vị điển hình được tuyên dương.

Lợi ích từ liên thông dịch vụ công

(CMO) Bắt đầu từ ngày 10/7, hai nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông “Ðăng ký khai sinh - Ðăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Ðăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” được cung cấp trực tuyến trên toàn quốc. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết TTHC, giúp cắt giảm giấy tờ, thời gian, chi phí của người dân.

Ðơn giản hoá thành phần hồ sơ

(CMO) Tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) phát sinh tại Bộ phận Một cửa của TP Cà Mau luôn đứng đầu so các địa phương khác trong tỉnh. Từ đó, kéo theo áp lực nhất định đối với đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Ðơn vị luôn quyết liệt chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), cũng như cải thiện điểm số trên lĩnh vực này.

Nâng chất dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân tốt hơn

(CMO) Đến nay, TP Cà Mau đã thực hiện 15/22 nhiệm vụ năm 2023, đạt trên 68,18% kế hoạch. Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai áp dụng chung tại UBND thành phố là 310 thủ tục, cấp xã là 165 thủ tục, được niêm yết công khai bằng mã QR tại nơi dễ nhìn, dễ tiếp cận kết hợp với công khai bằng bản giấy tại bàn ghi thông tin để người dân tra cứu; số điện thoại đường dây nóng được công khai đúng quy định...