ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 5-12-23 12:00:03

Nâng cao hiệu quả Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm

Báo Cà Mau (CMO) Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kỳ quyết và đạt kết quả nhất định; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp được cải thiện rõ nét. Mới đây, nhằm tăng tỷ lệ cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỉnh triển khai Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm "Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau".

Công chức bộ phận một cửa Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh hướng dẫn người dân nhận diện khuôn mặt làm TTHC.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên báo Cà Mau có trao đổi với ông Hồ Chí Linh, Giám đốc Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh (Trung tâm).

- Thực hiện Kế hoạch 48/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm "Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau", Trung tâm được giao các nhiệm vụ, chỉ tiêu gì, thưa ông?

Ông Hồ Chí Linh: Theo Kế hoạch 48/KH-UBND, Trung tâm được giao nhiệm vụ phân công công chức, viên chức hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị quy trình, nghiệp vụ thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến bằng nhiều kênh thông tin, bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Ðồng thời, tham mưu giúp theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện chiến dịch; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện của từng sở, ban, ngành, địa phương trước 16 giờ thứ Sáu hàng tuần trong thời gian thực hiện chiến dịch.

Ðể bảo đảm thực hiện nhiệm vụ này, Trung tâm đã ban hành Kế hoạch số 1 ngày 2/3/2023 để triển khai thực hiện Kế hoạch số 48. Theo đó, Trung tâm thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm đối với 100% TTHC đã được công bố dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần; đồng thời, triển khai thanh toán trực tuyến 100% đối với TTHC nộp tại Trung tâm có phát sinh phí, lệ phí. Thực hiện soạn thảo tài liệu, tờ hướng dẫn về nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, số hoá hồ sơ và thanh toán trực tuyến để gửi cho các cơ quan, đơn vị bằng nhiều kênh, nhiều phương thức để thuận tiện cho việc thực hiện.

Ðồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn bằng nhiều hình thức, như trực tiếp, trực tuyến, qua Zalo… để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch số 48.

Cùng với đó, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Tổ Hướng dẫn, hỗ trợ dịch vụ hành chính công của Trung tâm để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Trung tâm cũng lựa chọn những đơn vị có các chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp để tổ chức cho Tổ Hướng dẫn, hỗ trợ dịch vụ hành chính công của Trung tâm hỗ trợ trực tiếp; phấn đấu hỗ trợ ít nhất mỗi huyện, thành phố 4 đơn vị cấp xã để triển khai các nội dung nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Ðồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng thanh toán trung gian để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người dân triển khai thanh toán trực tuyến theo cách thức thuận tiện, phù hợp.

Người dân đến xã, phường làm TTHC chỉ cần quét mã nội dung để biết thông tin cần tra cứu.

- Thưa ông, trong năm 2022, tỷ lệ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC cấp tỉnh như thế nào? Mục tiêu đề ra cho năm 2023 là gì?

Ông Hồ Chí Linh: Năm 2022, tỷ lệ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC cấp tỉnh đạt 51,72%; cấp huyện đạt 40,01%; cấp xã đạt 25,89%. Năm 2023, theo Kế hoạch Cải cách hành chính của tỉnh Cà Mau, tỷ lệ số hoá kết quả giải quyết TTHC của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tương ứng là 70%, 60%, 55%.

Tuy nhiên, qua hơn 2 tháng thực hiện năm 2023, tỷ lệ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tính bình quân chung cho cả tỉnh chỉ đạt trên 53%. Do đó, để phấn đấu cho mục tiêu số hoá của năm 2023, chiến dịch đã đề ra mục tiêu trong 69 ngày đêm tỷ lệ số hoá đạt 80% đối với cấp tỉnh, cấp huyện đạt 70%, cấp xã 65%.

- Theo ông, để đảm bảo đạt yêu cầu tỷ lệ số hoá hồ sơ của các cấp trong năm 2023 cần có giải pháp như thế nào?

Ông Hồ Chí Linh: Ðể bảo đảm mục tiêu tỷ lệ số hoá hồ sơ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt yêu cầu, cần phải có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo từng cấp, từng ngành. Từng đơn vị cần có sự phân công, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thành viên, từng ngành, lĩnh vực có liên quan; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời những mặt tồn tại, hạn chế. Quán triệt đến từng công chức, viên chức làm việc trực tiếp tại bộ phận một cửa đối với những TTHC đã được cung cấp trực tuyến, nếu người dân, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ trực tiếp thì công chức hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện và hoàn thành việc nộp hồ sơ trực tuyến. Ðồng thời, tập trung thực hiện việc số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định.

Cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để từng cán bộ, công chức, viên chức, từng người dân, doanh nghiệp hiểu và đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tích cực.

Các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, nhất là thiết bị quét tài liệu, hồ sơ TTHC. Trong khâu tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phải thực hiện đúng quy trình, theo chủ sở hữu, bảo đảm tính chính chủ của từng hồ sơ. Việc tiếp nhận hồ sơ khi đưa vào hệ thống để xử lý phải được ký số bằng chữ ký số chuyên dụng; việc trả kết quả phải được thực hiện đồng thời cả bản điện tử và phải được ký số để xác thực đã hoàn thành hồ sơ. Phải bảo đảm 100% hồ sơ phát sinh đều được thực hiện thông qua Cổng Dịch vụ công và đúng quy trình theo quy định về công bố TTHC và thực hiện trên môi trường mạng.

- Xin cảm ơn ông!

 

Hoàng Vũ thực hiện

 

Ðảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống” dữ liệu nhân sự

Tính đến hết tháng 10/2023, toàn tỉnh có 28.350 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của 829 cơ quan, đơn vị trên phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC của tỉnh đã được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về CBCCVC, đạt 100% (bao gồm hồ sơ nghỉ việc, nghỉ hưu; hồ sơ trùng lắp giữa số chứng minh Nhân dân và số căn cước công dân).

Gỡ khó cho chứng thực bản sao điện tử

Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đối với giấy tờ, văn bản (chứng thực bản sao điện tử) là dịch vụ công cung cấp mức độ dịch vụ trực tuyến một phần và được thực hiện thông qua bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

Tiện ích thủ tục 4 tại chỗ của ngành giáo dục

Với 54/54 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện cơ chế một cửa và 30/30 TTHC thực hiện cơ chế một cửa liên thông, tất cả các hồ sơ của ngành giáo dục Cà Mau đều được trả kết quả trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Ðặc biệt, đầu năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ÐT) Cà Mau đã triển khai thực hiện TTHC theo mô hình 4 tại chỗ đối với các TTHC về cấp phát văn bằng chứng chỉ, hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ chuyển trường... tạo sự hài lòng cho phụ huynh, học sinh.

Cắt giảm tối đa thủ tục lĩnh vực xây dựng

Đóng vai trò quan trọng trên lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, thời gian qua, Sở Xây dựng luôn chú trọng, tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, góp phần đem lại hiệu quả đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Bước đi mới trong giải quyết thủ tục hành chính

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cấp cơ sở, Văn phòng UBND tỉnh vừa triển khai Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 30/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát, đánh giá và đề xuất phương án uỷ quyền trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh. Ðây được xem là bước đi mới, quan trọng góp phần cải cách mạnh mẽ quy trình TTHC trên địa bàn, tạo thuận lợi, hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Ðiểm sáng cải cách hành chính

Thời gian qua, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tập trung nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC), nhất là chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Nhờ đó xã đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong thực hiện CCHC của huyện và là 1 trong 15 đơn vị trong toàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương.

Quyết tâm trả kết quả trước hẹn

(CMO) Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh có thư tuyên dương 15 đơn vị đóng góp nổi bật trong việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) là 1 trong 15 đơn vị điển hình được tuyên dương.

Lợi ích từ liên thông dịch vụ công

(CMO) Bắt đầu từ ngày 10/7, hai nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông “Ðăng ký khai sinh - Ðăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Ðăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” được cung cấp trực tuyến trên toàn quốc. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết TTHC, giúp cắt giảm giấy tờ, thời gian, chi phí của người dân.

Ðơn giản hoá thành phần hồ sơ

(CMO) Tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) phát sinh tại Bộ phận Một cửa của TP Cà Mau luôn đứng đầu so các địa phương khác trong tỉnh. Từ đó, kéo theo áp lực nhất định đối với đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Ðơn vị luôn quyết liệt chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), cũng như cải thiện điểm số trên lĩnh vực này.

Nâng chất dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân tốt hơn

(CMO) Đến nay, TP Cà Mau đã thực hiện 15/22 nhiệm vụ năm 2023, đạt trên 68,18% kế hoạch. Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai áp dụng chung tại UBND thành phố là 310 thủ tục, cấp xã là 165 thủ tục, được niêm yết công khai bằng mã QR tại nơi dễ nhìn, dễ tiếp cận kết hợp với công khai bằng bản giấy tại bàn ghi thông tin để người dân tra cứu; số điện thoại đường dây nóng được công khai đúng quy định...