ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 14-7-24 17:14:07
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

Báo Cà Mau Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW (Chỉ thị 37) ngày 3/9/2019 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới và Quyết định số 416/QĐ-TTg (Quyết định 416) ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Cà Mau đã đạt nhiều kết quả tích cực, gắn với các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ mới.

Ông Võ Quốc Tín, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau, khẳng định: “Chỉ thị 37 và Quyết định 416  đã được triển khai, quán triệt đầy đủ, sâu sắc đến hệ thống công đoàn các cấp cùng với các kế hoạch của tỉnh, các văn bản phối hợp với các ngành để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.

Qua đó thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể; thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trong đôn đốc, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”.

- Xin ông cho biết bối cảnh triển khai Chỉ thị 17 và Quyết định 416 tại tỉnh Cà Mau thời gian qua?

Ông Võ Quốc Tín: Phải khẳng định, các chương trình, chính sách phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sau dịch Covid-19 đã phát huy tác dụng rõ nét. Cùng với đà phục hồi, phát triển của tỉnh nhà, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp khởi sắc nên đời sống và tâm lý của người lao động đã dần bước vào quỹ đạo ổn định.

Qua thống kê, Cà Mau hiện có 2.144 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh với hơn 53.800 lao động, trong đó có 148 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các doanh nghiệp về xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ đã có chuyển biến tích cực, thực chất, được biểu hiện cụ thể, rõ nét, sinh động và trở thành văn hoá ứng xử tốt đẹp.

Chăm sóc quyền lợi cho người lao động ở Cà Mau đang ngày càng được các cấp uỷ, chính quyền, đơn vị sử dụng lao động quan tâm, cải thiện. (Ảnh minh hoạ)

Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể theo từng giai đoạn và hàng năm để tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện là hết sức quan trọng. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh cụ thể hoá thành nhiệm vụ và giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới đảm bảo thống nhất, chất lượng, thiết thực, phù hợp với mỗi cơ quan, đơn vị, địa bàn và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo tính khả thi trong thực hiện.

- Theo đánh giá của ông, việc triển khai Chỉ thị 17 và Quyết định 416 tại địa phương đạt được những kết quả nổi bật nào?

Ông Võ Quốc Tín: Các cấp uỷ, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, các hợp tác xã, nghiệp đoàn trong xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới trên địa bàn.

Các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị 37 và Quyết định 416. Công tác quản lý Nhà nước về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới từng bước đạt hiệu quả, người lao động hiểu rõ chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, có cơ hội để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về lao động, từ đó nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chăm lo đời sống toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, xây dựng văn hoá ứng xử tốt đẹp, hài hoà trong môi trường lao động đang là nỗ lực, quyết tâm chung của toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội. (Ảnh minh hoạ)

Các cấp công đoàn trong tỉnh có nhiều cố gắng nỗ lực trong công tác, thường xuyên tổ chức tuyên truyền về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”, tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp trên địa bàn tư vấn và hoà giải những vướng mắc giữa người lao động và chủ doanh nghiệp đảm bảo hài hoà lợi ích cả hai bên, phù hợp các quy định của pháp luật.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 37 và Quyết định 416 đã từng bước nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động về xử lý, điều chỉnh các mối quan hệ lao động một cách hài hoà, ổn định. Các doanh nghiệp cũng thực hiện tốt hơn công tác an toàn vệ sinh lao động, không xảy ra tranh chấp, định công, ô nhiễm môi trường làm việc, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chú trọng xây dựng, đăng ký và thực hiện khá tốt thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, thang bảng lương, ký kết hợp đồng lao động, đến nay không có tranh chấp lao động xảy ra. Các cấp, các ngành tích cực tuyên truyền đến người lao động thực hiện tốt các quy định về pháp luật lao động, xây dựng nếp sống trong văn hoá, đoàn kết, nhân ái.

- Để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động, LĐLĐ tỉnh Cà Mau đang tập trung ưu tiên những công việc gì, thưa ông?

Ông Võ Quốc Tín: Cần phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quan hệ lao động. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động phải phong phú, phù hợp, hiệu quả. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về lao động, công đoàn. Xây dựng và triển khai đề án, chương trình, kế hoạch phát triển quan hệ lao động trên địa bàn. Thực hiện cơ chế, chính sách phát triển nhà ở, công trình phúc lợi cho công nhân khu công nghiệp.

Thường xuyên theo dõi để kịp thời giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để tranh chấp kéo dài dẫn đến đình công. Công tác phối hợp, tích hợp thông tin dữ liệu giữa các cơ quan liên quan để phục vụ công tác quản lý Nhà nước về quan hệ lao động; công tác thông tin, dự báo, kết nối cung - cầu và phát triển thị trường lao động để các bên có cơ sở đối thoại, thương lượng.

Cơ chế biểu dương, khen thưởng, động viên người lao động là một trong những giải pháp hữu hiệu để xây dựng môi trường lao động thân thiện, hài hoà, tiến bộ. (Ảnh minh hoạ)

Tổ chức Công đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phát triển đoàn viên, tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh kết nạp mới hơn 17 ngàn đoàn viên công đoàn. Tiếp tục xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở, phải đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp. Tổ chức Công đoàn phải không ngừng đổi mới, lớn mạnh để xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của giai cấp công nhân và người lao động.

Tăng cường các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, cán bộ công đoàn, tổ chức Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, thường xuyên tổ chức các đợt điều tra, khảo sát để nắm rõ tình hình hoạt động, tổng hợp và phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để nghiên cứu, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật.

- Xin cảm ơn ông!

Phạm Hải Nguyên thực hiện

Giảm thiểu tai nạn lao động tại các doanh nghiệp

"Thời gian qua, việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLÐ) đối với các công ty, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt. Ðó là nhờ các cấp uỷ đảng, chính quyền, công đoàn cấp trên đã quan tâm, đề ra chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể cho các đơn vị thực hiện gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh", ông Võ Quốc Tín, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, chia sẻ.

Tuân thủ pháp luật trong giao kết hợp đồng lao động

Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), thực tế đã qua cho thấy thực trạng người lao động (NLĐ) làm công hưởng lương nhưng không giao kết hợp động lao động (HĐLĐ) với người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh hiện nay còn khá phổ biến. Đáng quan tâm, đối với các doanh nghiệp (DN) dân doanh thì việc thực hiện giao kết HĐLĐ còn hạn chế, tại các DN quy mô nhỏ thì tỷ lệ giao kết HĐLĐ chỉ đạt từ 50-65%.

An toàn lao động để thực hiện tốt nhiệm vụ

Vượt qua sự vất vả, khó nhọc và cả những hiểm nguy luôn rình rập... những công nhân ngành điện miệt mài lao động bất kể thời gian, để đảm bảo dòng điện đến với mọi nhà.

Đảm bảo an sinh cho người lao động

Việc tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người lao động. Đặc biệt, chế độ thai sản là một trong những quyền lợi quan trọng giúp bảo vệ và hỗ trợ lao động nữ trong quá trình mang thai và chăm sóc con nhỏ.

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Tháng 5 là khoảng thời gian mong chờ đối với đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động và những người làm công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Quan tâm, chăm lo người lao động

Bà Nguyễn Việt Hoa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) huyện Thới Bình, cho biết, trên địa bàn huyện, đa số đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLÐ) đời sống tương đối ổn định. Các doanh nghiệp (DN) đã quan tâm chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động (NLÐ); nâng cấp, đầu tư trang thiết bị, tạo môi trường làm việc đảm bảo an toàn, thuận lợi. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... cho NLÐ được quan tâm thực hiện tốt hơn. Ðời sống văn hoá, tinh thần của cán bộ, đoàn viên, CNVCLÐ được cấp uỷ đảng, chính quyền, chủ DN quan tâm tạo điều kiện; các chế độ chính sách cho NLÐ được đảm bảo.

Ðảm bảo an toàn trong lao động

Việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLÐ) không chỉ tạo ra môi trường làm việc an toàn, thân thiện, góp phần tăng năng suất, mà còn nâng cao đời sống tinh thần của người lao động (NLÐ), xa hơn là, họ sẽ gắn bó và cống hiến hết mình vào sự phát triển chung của tập thể.

Khám sức khoẻ cho đoàn viên, lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn

Trong 2 ngày (3-4/5), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau phối hợp với Phòng khám Đa khoa Thành Lợi (PKĐK) tổ chức chương trình khám sức khoẻ cho đoàn viên, lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024.

Tiếp thêm động lực cho người lao động

Thông qua các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động (NLÐ) tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau, đã tạo thêm động lực khích lệ, động viên đoàn viên, NLÐ làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, gắn bó với doanh nghiệp, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

Với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng, Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, sáng 25/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Cà Mau phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và UBND TP Cà Mau tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.