ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 15-7-24 02:24:15
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ðể người dân dễ làm hồ sơ đất đai

Báo Cà Mau Hồ sơ liên quan đến đất đai được đánh giá là lĩnh vực khó, với nhiều thủ tục hành chính (TTHC) phức tạp, do đó, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) hết sức cố gắng, từng bước tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận lĩnh vực này. Một trong những minh chứng rõ ràng nhất là Chỉ số Tiếp cận đất đai năm 2023 của tỉnh đã tăng vượt bậc, xếp vị trí 19/63 tỉnh, thành cả nước.

Sở TN&MT được giao chủ trì theo dõi, đánh giá 18 chỉ tiêu của 4 chỉ số thành phần, trong Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Trong đó, Chỉ số Tiếp cận đất đai 14 chỉ tiêu; Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng 1 chỉ tiêu; Chỉ số Chi phí không chính thức 2 chỉ tiêu; Chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) 1 chỉ tiêu. Kết quả ghi nhận, trong năm 2023, đơn vị có 13/18 chỉ tiêu đánh giá chuyển biến tích cực.

Nổi bật nhất và quan trọng nhất đối với Sở TN&MT trong thực hiện các chỉ số PCI chính là Chỉ số Tiếp cận đất đai, chiếm tới 14/18 chỉ tiêu chung của toàn ngành. Năm 2023, chỉ số này của tỉnh đạt 7,05 điểm, cao hơn điểm trung vị cả nước, vượt 19 hạng so với năm 2022, vươn lên đứng vị trí thứ 19/63 tỉnh, thành cả nước và xếp thứ 7/13 tỉnh vùng ÐBSCL.

Sự tăng điểm Chỉ số Tiếp cận đất đai năm 2023 của tỉnh cho thấy sự quyết tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và sự nỗ lực, cố gắng rất nhiều của Sở TN&MT trong việc tham mưu UBND tỉnh và triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp duy trì, cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh.

Bộ phận một cửa các cấp luôn lấy sự hài lòng của người dân, DN để phục vụ khi đến thực hiện TTHC. 

Ông Trịnh Văn Lên, Giám đốc Sở TN&MT, bày tỏ: “So với năm 2022, Chỉ số Tiếp cận đất đai có nhiều cải thiện về điểm số và thứ hạng so với cả nước và khu vực ÐBSCL, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra của tỉnh. Qua đó cho thấy DN đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được tiếp cận đất đai ngày càng dễ dàng hơn và yên tâm hơn khi sử dụng đất được giao, thuê. Ðồng thời, đây cũng là thuận lợi để thu hút đầu tư từ ngoài tỉnh”.

Ðể đạt kết quả trên, theo ông Trịnh Văn Lên, thời gian qua, Sở TN&MT đã triển khai nhiều giải pháp. Rà soát, hướng dẫn các DN hoàn thành TTHC; cắt giảm thời gian giải quyết TTHC về đất đai. Hoàn thiện các quy trình, quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng đất của các tổ chức, DN được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Ðồng thời, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các thông tin khác về đất đai (chủ trương, chính sách về đất đai, giá các loại đất, các khu đất sạch...) để các DN, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin về đất đai...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, các chỉ tiêu của chỉ số thành phần do Sở TN&MT chủ trì đánh giá vẫn còn một vài chỉ tiêu chưa chuyển biến tích cực, như sự thay đổi khung giá đất của tỉnh phù hợp với sự thay đổi giá thị trường; tỷ lệ DN gặp khó khăn về thiếu quỹ đất sạch; tỷ lệ DN phải trì hoãn/huỷ bỏ kế hoạch kinh doanh do gặp khó khăn khi thực hiện các TTHC về đất đai...

Nhìn nhận một số hạn chế, ông Trịnh Văn Lên cho biết: “Về mặt khách quan, công tác quản lý, sử dụng đất ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh chưa chặt chẽ. Việc sử dụng đất của một số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không theo quy hoạch, không đúng mục đích được giao. Tình trạng lấn, chiếm, tranh chấp đất đai còn xảy ra. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương chưa được thường xuyên”.

Sở TN&MT kiên quyết xử lý nghiêm công chức, viên chức nếu có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết TTHC (Trong ảnh bộ phận một cửa UBND huyện Trần Văn Thời).

Ngoài ra, nguồn gốc sử dụng đất ở một số khu vực chưa rõ ràng, tính chất phức tạp do lịch sử để lại, như đất lâm nghiệp, đất trồng lúa. Công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm của tỉnh tuy rất cố gắng, quyết tâm thực hiện, nhưng vẫn chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Biến động giá đất của thị trường rất nhanh chóng, nên hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm ở một số thời điểm chưa sát thị trường.

Ông Trịnh Văn Lên thông tin, để giữ vững, nâng chất các chỉ tiêu đã đạt được, cũng như cải thiện các chỉ tiêu chuyển biến tiêu cực, Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh thực hiện kịp thời công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất đối với các tổ chức trên địa bàn tỉnh. Phối hợp các sở, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị quỹ đất sạch để mời gọi nhà đầu tư.

"Ðặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và DN  trong quá trình giải quyết TTHC", ông Trịnh Văn Lên nhấn mạnh./.

 

Hồng Nhung

 

Thúc đẩy giải quyết thủ tục phi địa giới

Hướng đến nền hành chính phục vụ, tỉnh Cà Mau đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo bước phát triển đột phá trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Ðáng nói là, tỉnh đã vận hành hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) không phụ thuộc địa giới hành chính. Ðây là tiền đề quan trọng góp phần hiện đại hoá nền hành chính, nâng cao sự hài lòng, tin tưởng của Nhân dân.

Ðơn giản thủ tục, tạo thuận lợi cho dân

Thời gian qua, huyện U Minh triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung về cải cách hành chính (CCHC). Ðặc biệt, huyện chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nhất là thực hiện rà soát, đơn giản hoá TTHC và nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Ðể người dân dễ làm hồ sơ đất đai

Hồ sơ liên quan đến đất đai được đánh giá là lĩnh vực khó, với nhiều thủ tục hành chính (TTHC) phức tạp, do đó, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) hết sức cố gắng, từng bước tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận lĩnh vực này. Một trong những minh chứng rõ ràng nhất là Chỉ số Tiếp cận đất đai năm 2023 của tỉnh đã tăng vượt bậc, xếp vị trí 19/63 tỉnh, thành cả nước.

Phục vụ tốt, dân đồng thuận

Tuy không phải là tiêu chí chính trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, nhưng hoạt động cải cách hành chính (CCHC) có tác động quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu khác, nhất là những chỉ tiêu cần sự phối hợp giữa chính quyền với dân, giữa chính quyền với doanh nghiệp, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần vào tiến trình xây dựng NTM.

Lấy sự hài lòng làm thước đo hiệu quả

Xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, minh bạch; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt nhất, là định hướng cải cách hành chính (CCHC) huyện Ngọc Hiển trong giai đoạn mới.

Góp phần ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực

Xác định việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức (CCVC) là một trong những nhiệm vụ, giải pháp để phòng, chống tham nhũng, các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện để CCVC được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý công việc từ kinh nghiệm thực tế ở những môi trường làm việc khác nhau.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Phú Tân

Ngày 22/5, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Cà Mau kiểm tra thực tế các nhiệm vụ cải cách hành chính tại UBND xã Tân Hải, thị trấn Cái Đôi Vàm và UBND huyện Phú Tân; đồng thời ghi nhận những thuận lợi khó khăn, kịp thời giúp địa phương tháo gỡ, thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới.

Từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) không ngừng đẩy mạnh công tác chuyển đổi số (CÐS) của ngành, từng bước hoàn thiện số hoá nhiều hồ sơ, thủ tục, quy trình, góp phần đem lại sự thuận lợi cho các đơn vị, địa phương và người dân, đóng góp chung vào tiến trình CÐS của tỉnh.

Bớt thủ tục, giảm chi phí

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 490/QÐ-TTg ngày 7/5/2018. Trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm có lợi thế ở mỗi địa phương. Ðối với tỉnh Cà Mau, chương trình đã mang về những kết quả thiết thực, tuy nhiên, theo đánh giá của các chủ thể tham gia chương trình, quá trình làm hồ sơ thủ tục còn khá nhiêu khê và kinh phí đầu tư ban đầu để chứng nhận sản phẩm OCOP cũng khá lớn.

Ngành kiểm sát ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, văn bản chỉ đạo bằng giấy dần được thay thế bằng những phần mềm chuyên dụng, như phần mềm sơ đồ tư duy; số hoá hồ sơ; tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo trực tuyến; hệ thống quản lý văn bản và điều hành... Việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) 2 cấp trong tỉnh.