Chuyên Đề: Giảm nghèo bền vững

Trợ lực cho hộ nghèo

Với cách làm hiệu quả, hằng năm xã Tân Hưng Ðông (huyện Cái Nước) đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo đề ra.

Tag: Cái Nước, Trợ lực, hộ nghèo

Ða dạng giải pháp giảm nghèo

Huyện Ngọc Hiển hiện còn 491 hộ nghèo, chiếm 2,67% dân số; cận nghèo 752 hộ, chiếm 4,09%. Quyết tâm giảm hơn 200 hộ nghèo trong năm nay, huyện triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp hộ nghèo, không để xảy ra tình trạng tái nghèo.

Tag: tái nghèo, giảm nghèo, Ngọc Hiển

Trợ lực giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, các hộ nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có thêm nguồn lực phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tag: đối tượng chính sách, hộ nghèo, phát triển kinh tế, Ngân hàng Chính sách xã hội, giảm nghèo bền vững

Khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên

Giúp người dân thoát nghèo bền vững không đơn thuần là cho “cần câu” hay cho “cần câu lẫn con cá”, mà còn phải bám sát, nắm tình hình thực tế từng hộ để tìm giải pháp thiết thực, phù hợp hỗ trợ.

Tag: tự lực vươn lên, thoát nghèo, giảm nghèo, giảm nghèo bền vững

Khó khăn hỗ trợ đất cho hộ nghèo

(CMO) Nằm trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (Chương trình), năm 2023, toàn tỉnh sẽ có 263 hộ được hỗ trợ nhà ở và 149 hộ được hỗ trợ đất sản xuất (chuyển đổi nghề). Tuy nhiên, công tác triển khai việc hỗ trợ tại một số địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

  • 1