ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 11-12-23 13:52:27

Ðảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống” dữ liệu nhân sự

Báo Cà Mau Tính đến hết tháng 10/2023, toàn tỉnh có 28.350 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của 829 cơ quan, đơn vị trên phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC của tỉnh đã được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về CBCCVC, đạt 100% (bao gồm hồ sơ nghỉ việc, nghỉ hưu; hồ sơ trùng lắp giữa số chứng minh Nhân dân và số căn cước công dân).

Ông Nguyễn Văn Ðảm, Phó giám đốc Sở Nội vụ, đánh giá: “Nhìn chung, từ khi triển khai ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp triển khai thực hiện, rà soát và cập nhật các trường thông tin, cơ bản đảm bảo. Các cơ quan, đơn vị đã nhập liệu đầy đủ 109 trường thông tin trên phần mềm, kiểm tra và khắc phục hồ sơ chưa đạt yêu cầu. Phấn đấu cuối năm đảm bảo đúng quy chuẩn “đúng - đủ - sạch - sống"".

Tuy nhiên, việc cập nhật hồ sơ vẫn còn một số khó khăn nhất định. Trong đó, do trước đây một số đơn vị UBND cấp xã đã nhập hồ sơ đối tượng người hoạt động không chuyên trách, những đối tượng này không nằm trong đối tượng để đồng bộ (gồm 345 hồ sơ).

Trung tâm Dữ liệu tỉnh được cán bộ kiểm tra hệ thống và quản lý, theo dõi đảm bảo an toàn thông tin.

Mặt khác, trước đây hồ sơ CBCCVC nhập bằng số chứng minh Nhân dân, những hồ sơ này sau khi cập nhật lại thành căn cước công dân và đồng bộ về cổng của Bộ Nội vụ thì cập nhật thông tin của 1 người nhưng 2 hồ sơ khác nhau. “Về vấn đề này, Sở Nội vụ đã tổng hợp danh sách và yêu cầu Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT Cà Mau) xoá các hồ sơ không đúng, hồ sơ trùng lắp trên cổng của Bộ Nội vụ, với tổng hồ sơ cần xoá là 818”, ông Ðảm cho biết thêm.

Ngoài ra, cũng theo ông Ðảm, việc bổ sung và làm sạch dữ liệu về CBCCVC còn một số khó khăn, vướng mắc như Bộ Nội vụ phân quyền cho tài khoản của Sở Nội vụ để xuất file chi tiết từ cổng của bộ bắt đầu từ ngày 25/10/2023, ảnh hưởng đến việc phối hợp triển khai cho các đơn vị trong quá trình nhập liệu. Cổng của Bộ Nội vụ cũng chưa kết nối, cập nhật được trạng thái “Nghỉ việc, nghỉ hưu” trên phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC của tỉnh. Khi xuất file tổng hợp chi tiết từ cổng, chưa có tính năng lọc ra các trạng thái như trên.

Do phải thực hiện theo quy chuẩn “đúng - đủ - sạch - sống” 109 trường thông tin của Bộ Nội vụ nên nhiều hồ sơ phải điều chỉnh, cập nhật lại đúng theo yêu cầu, mất nhiều thời gian để hoàn thiện một hồ sơ; CSDLQG về CBCCVC có thay đổi các điều kiện để đánh giá hồ sơ hợp lệ; việc mất kết nối phần mềm với CSDLQG về CBCCVC đôi lúc xảy ra, gây gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Một số lỗi khi đồng bộ (hệ thống cơ sở dữ liệu Bộ Nội vụ quá tải, lỗi cấu trúc định dạng không xác định, đôi lúc một số trường thông tin trên phần mềm của tỉnh thì có nhập, nhưng khi xuất ra file từ Bộ Nội vụ thì thiếu các trường thông tin đó...). Vấn đề này, Sở Nội vụ phối hợp với Công ty Misa đã có phản ánh về Bộ Nội vụ, tuy nhiên những lỗi này vẫn chưa được xử lý triệt để, ảnh hưởng đến quá trình cập nhật thông tin của các đơn vị.

Bên cạnh đó, vẫn còn một vài cơ quan, đơn vị chưa quan tâm triển khai thực hiện, dẫn đến nhiều hồ sơ chưa rà soát, cập nhật các trường thông tin và đồng bộ với CSDLQG về CBCCVC đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống” theo quy định.

Toàn tỉnh hiện có 28.350 hồ sơ CBCCVC của 829 cơ quan, đơn vị trên phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC của tỉnh đã được đồng bộ với CSDLQG về CBCCVC, đạt 100%. (Trong ảnh: Hồ sơ cán bộ, công chức Sở Tài chính đã được đồng bộ hồ sơ với CSDLQG về CBCCVC).

Ðể tiếp tục triển khai thực hiện tốt dữ liệu về CBCCVC, ông Ðảm kiến nghị, Bộ Nội vụ, Cổng dữ liệu của Bộ Nội vụ cần đồng bộ thông tin mới nhất khi có thay đổi từ đơn vị cơ sở, xem xét có chính sách hỗ trợ đối với CBCCVC thực hiện việc nhập liệu, quản lý hồ sơ CBCCVC. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện việc quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì, nâng cấp phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC tỉnh Cà Mau; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc rà soát, bổ sung, đồng bộ với CSDLQG về CBCCVC và kết nối, liên thông với CSDLQG về dân cư, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Có văn bản phê bình, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt việc cập nhật, bổ sung thông tin trên phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC của tỉnh và đồng bộ với CSDLQG về CBCCVC.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức hội đặc thù cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát toàn bộ các trường thông tin, chỉnh sửa, bổ sung các trường thông tin chưa đúng, còn thiếu trong Cơ sở dữ liệu về CBCCVC của tỉnh đồng bộ với CSDLQG về CBCCVC đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống” theo quy định.

Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị cập nhật đầy đủ, chính xác các trường thông tin; kịp thời báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý các trường hợp thực hiện chậm trễ (nếu có)./.

 

Hồng Nhung

 

Ðảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống” dữ liệu nhân sự

Tính đến hết tháng 10/2023, toàn tỉnh có 28.350 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của 829 cơ quan, đơn vị trên phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC của tỉnh đã được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về CBCCVC, đạt 100% (bao gồm hồ sơ nghỉ việc, nghỉ hưu; hồ sơ trùng lắp giữa số chứng minh Nhân dân và số căn cước công dân).

Gỡ khó cho chứng thực bản sao điện tử

Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đối với giấy tờ, văn bản (chứng thực bản sao điện tử) là dịch vụ công cung cấp mức độ dịch vụ trực tuyến một phần và được thực hiện thông qua bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

Tiện ích thủ tục 4 tại chỗ của ngành giáo dục

Với 54/54 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện cơ chế một cửa và 30/30 TTHC thực hiện cơ chế một cửa liên thông, tất cả các hồ sơ của ngành giáo dục Cà Mau đều được trả kết quả trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Ðặc biệt, đầu năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ÐT) Cà Mau đã triển khai thực hiện TTHC theo mô hình 4 tại chỗ đối với các TTHC về cấp phát văn bằng chứng chỉ, hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ chuyển trường... tạo sự hài lòng cho phụ huynh, học sinh.

Cắt giảm tối đa thủ tục lĩnh vực xây dựng

Đóng vai trò quan trọng trên lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, thời gian qua, Sở Xây dựng luôn chú trọng, tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, góp phần đem lại hiệu quả đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Bước đi mới trong giải quyết thủ tục hành chính

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cấp cơ sở, Văn phòng UBND tỉnh vừa triển khai Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 30/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát, đánh giá và đề xuất phương án uỷ quyền trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh. Ðây được xem là bước đi mới, quan trọng góp phần cải cách mạnh mẽ quy trình TTHC trên địa bàn, tạo thuận lợi, hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Ðiểm sáng cải cách hành chính

Thời gian qua, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tập trung nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC), nhất là chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Nhờ đó xã đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong thực hiện CCHC của huyện và là 1 trong 15 đơn vị trong toàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương.

Quyết tâm trả kết quả trước hẹn

(CMO) Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh có thư tuyên dương 15 đơn vị đóng góp nổi bật trong việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) là 1 trong 15 đơn vị điển hình được tuyên dương.

Lợi ích từ liên thông dịch vụ công

(CMO) Bắt đầu từ ngày 10/7, hai nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông “Ðăng ký khai sinh - Ðăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Ðăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” được cung cấp trực tuyến trên toàn quốc. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết TTHC, giúp cắt giảm giấy tờ, thời gian, chi phí của người dân.

Ðơn giản hoá thành phần hồ sơ

(CMO) Tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) phát sinh tại Bộ phận Một cửa của TP Cà Mau luôn đứng đầu so các địa phương khác trong tỉnh. Từ đó, kéo theo áp lực nhất định đối với đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Ðơn vị luôn quyết liệt chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), cũng như cải thiện điểm số trên lĩnh vực này.

Nâng chất dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân tốt hơn

(CMO) Đến nay, TP Cà Mau đã thực hiện 15/22 nhiệm vụ năm 2023, đạt trên 68,18% kế hoạch. Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai áp dụng chung tại UBND thành phố là 310 thủ tục, cấp xã là 165 thủ tục, được niêm yết công khai bằng mã QR tại nơi dễ nhìn, dễ tiếp cận kết hợp với công khai bằng bản giấy tại bàn ghi thông tin để người dân tra cứu; số điện thoại đường dây nóng được công khai đúng quy định...