ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 4-12-23 23:11:56

Ðơn giản hoá thành phần hồ sơ

Báo Cà Mau (CMO) Tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) phát sinh tại Bộ phận Một cửa của TP Cà Mau luôn đứng đầu so các địa phương khác trong tỉnh. Từ đó, kéo theo áp lực nhất định đối với đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Ðơn vị luôn quyết liệt chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), cũng như cải thiện điểm số trên lĩnh vực này.

Ðoàn kiểm tra CCHC tỉnh Cà Mau kiểm tra việc niêm yết các TTHC tại phường Tân Thành, TP Cà Mau.

Để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến thực hiện TTHC, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố, các TTHC luôn được niêm yết công khai, bằng mã QR tại nơi dễ nhìn, dễ tiếp cận, kết hợp với công khai bằng bản giấy tại bàn ghi thông tin để người dân tra cứu; số điện thoại đường dây nóng cũng được công khai đúng quy định.

Ðồng thời, UBND TP Cà Mau đã quyết định cắt giảm thời gian giải quyết đối với 138 TTHC, tỷ lệ cắt giảm từ 10-75%. Ðặc biệt, để khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến, UBND TP Cà Mau đã thực hiện cắt giảm 50% thời gian giải quyết đối với 140 TTHC khi người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến.

Cùng với đó, UBND TP Cà Mau đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với 310 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, đạt 100%. Theo đó, trong 7 tháng năm 2023, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết đúng và trước hạn 17.657 hồ sơ, đạt 99,95%; việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến tăng cao so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, tỷ lệ hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến đạt 71,1%; hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 85,7%; tỷ lệ số hoá kết quả giải quyết TTHC đạt 77,65%; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt trên 97,85%. Tỷ lệ văn bản phát hành trên iOffice có ký số của UBND TP Cà Mau vượt kế hoạch đề ra (99/95%); tỷ lệ văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng cấp xã cũng vượt kế hoạch đề ra (93/80%).

Là phường trung tâm của thành phố, nên thời gian qua lượng hồ sơ tiếp nhận của Phường 5 rất nhiều, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cũng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 61,26%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 74,09%; tỷ lệ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 51,22%; tỷ lệ người dân tự nộp hồ sơ đạt 21,05% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch UBND Phường 5, chia sẻ: “Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng khá cao, tình hình thấy cải thiện rõ rệt. Ðây là sự nỗ lực của cả đơn vị, sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Song, do lượng hồ sơ quá nhiều, mỗi tháng tiếp nhận trung bình từ 800-1.200 hồ sơ, quá tải đối với lực lượng công chức phường. Mất nhiều thời gian để nhập hồ sơ trên hệ thống nên một số chỉ tiêu, như ghi hồ sơ theo dõi trên sổ, chưa đầy đủ theo quy định”.

Công chức Bộ phận Một cửa UBND Phường 5, TP Cà Mau, hàng ngày tiếp nhận rất đông người dân, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ.

Ðánh giá một số hạn chế trong công tác CCHC của UBND TP Cà Mau, ông Tôn Hữu Nghĩa, Trưởng phòng CCHC, Văn phòng UBND tỉnh, cho biết, vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND TP Cà Mau trễ hạn (9 hồ sơ, tỷ lệ 0,05%). Tiến độ thực hiện sắp xếp giảm đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm (năm 2023, UBND TP Cà Mau được giao giảm 3 đơn vị, đến nay chưa giảm đơn vị nào). Tiến độ thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 còn chậm (tinh giản 8/233 người, chỉ đạt 3,43% so với kế hoạch).

Cùng với đó, vẫn còn tình trạng công chức bố trí chưa đúng Ðề án Vị trí việc làm được phê duyệt (chiếm 3,74%); có 5 CBCCVC bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách trở lên. Tỷ lệ văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng chưa đạt kế hoạch đề ra (chỉ  63/95%)”.

Ông Tăng Vũ Em, Phó chủ tịch UBND TP Cà Mau, giải trình: “Thời gian qua, lãnh đạo thành phố luôn chỉ đạo rất quyết liệt công tác CCHC tại địa phương. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, đi đôi với hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, thao tác nộp hồ sơ trực tuyến cần đơn giản hơn. Bởi người làm công việc chuyên môn này thực hiện đã khó, phải thao tác thường xuyên mới nhớ, trong khi người dân lâu lâu nộp một lần nên rất dễ quên, sẽ làm hạn chế tỷ lệ nộp trực tuyến. Về vấn đề vị trí việc làm, thành phố sẽ phấn đấu trước ngày 31/12/2023 nỗ lực hoàn thành Ðề án Vị trí việc làm”.

Bà Lê Thị Kim Chung, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, lưu ý: “Chúng ta đang tập trung nhiều vào việc rà soát cắt giảm mà chưa đi sâu vào thành phần hồ sơ. Do đó, thành phố cần nghiên cứu kiến nghị đơn giản hoá về thành phần hồ sơ, đặc biệt là lĩnh vực đất đai. Ðồng thời, nâng cao hiệu quả và đảm bảo đúng các quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí. Ðã qua, tiêu chí về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp tỉnh 5 năm liên tục bị điểm 0, do mức chi cho đơn vị sự nghiệp không giảm hơn so với cùng kỳ".

Ngoài ra, TP Cà Mau cần tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho CBCCVC xử lý trên môi trường mạng, ứng dụng VNeID. Tập trung đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến vào đối tượng học sinh, sinh viên, đội ngũ giáo viên, thanh niên, bởi đây là những người tiếp cận nhanh hơn và thường xuyên thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa./.

 

Hồng Nhung - Hưng Thái

 

Ðảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống” dữ liệu nhân sự

Tính đến hết tháng 10/2023, toàn tỉnh có 28.350 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của 829 cơ quan, đơn vị trên phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC của tỉnh đã được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về CBCCVC, đạt 100% (bao gồm hồ sơ nghỉ việc, nghỉ hưu; hồ sơ trùng lắp giữa số chứng minh Nhân dân và số căn cước công dân).

Gỡ khó cho chứng thực bản sao điện tử

Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đối với giấy tờ, văn bản (chứng thực bản sao điện tử) là dịch vụ công cung cấp mức độ dịch vụ trực tuyến một phần và được thực hiện thông qua bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

Tiện ích thủ tục 4 tại chỗ của ngành giáo dục

Với 54/54 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện cơ chế một cửa và 30/30 TTHC thực hiện cơ chế một cửa liên thông, tất cả các hồ sơ của ngành giáo dục Cà Mau đều được trả kết quả trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Ðặc biệt, đầu năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ÐT) Cà Mau đã triển khai thực hiện TTHC theo mô hình 4 tại chỗ đối với các TTHC về cấp phát văn bằng chứng chỉ, hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ chuyển trường... tạo sự hài lòng cho phụ huynh, học sinh.

Cắt giảm tối đa thủ tục lĩnh vực xây dựng

Đóng vai trò quan trọng trên lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, thời gian qua, Sở Xây dựng luôn chú trọng, tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, góp phần đem lại hiệu quả đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Bước đi mới trong giải quyết thủ tục hành chính

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cấp cơ sở, Văn phòng UBND tỉnh vừa triển khai Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 30/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát, đánh giá và đề xuất phương án uỷ quyền trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh. Ðây được xem là bước đi mới, quan trọng góp phần cải cách mạnh mẽ quy trình TTHC trên địa bàn, tạo thuận lợi, hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Ðiểm sáng cải cách hành chính

Thời gian qua, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tập trung nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC), nhất là chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Nhờ đó xã đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong thực hiện CCHC của huyện và là 1 trong 15 đơn vị trong toàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương.

Quyết tâm trả kết quả trước hẹn

(CMO) Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh có thư tuyên dương 15 đơn vị đóng góp nổi bật trong việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) là 1 trong 15 đơn vị điển hình được tuyên dương.

Lợi ích từ liên thông dịch vụ công

(CMO) Bắt đầu từ ngày 10/7, hai nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông “Ðăng ký khai sinh - Ðăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Ðăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” được cung cấp trực tuyến trên toàn quốc. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết TTHC, giúp cắt giảm giấy tờ, thời gian, chi phí của người dân.

Ðơn giản hoá thành phần hồ sơ

(CMO) Tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) phát sinh tại Bộ phận Một cửa của TP Cà Mau luôn đứng đầu so các địa phương khác trong tỉnh. Từ đó, kéo theo áp lực nhất định đối với đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Ðơn vị luôn quyết liệt chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), cũng như cải thiện điểm số trên lĩnh vực này.

Nâng chất dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân tốt hơn

(CMO) Đến nay, TP Cà Mau đã thực hiện 15/22 nhiệm vụ năm 2023, đạt trên 68,18% kế hoạch. Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai áp dụng chung tại UBND thành phố là 310 thủ tục, cấp xã là 165 thủ tục, được niêm yết công khai bằng mã QR tại nơi dễ nhìn, dễ tiếp cận kết hợp với công khai bằng bản giấy tại bàn ghi thông tin để người dân tra cứu; số điện thoại đường dây nóng được công khai đúng quy định...