ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 22-7-24 20:21:55
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Vốn mồi” giúp cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển

Báo Cà Mau Thời gian qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đạt kết quả nổi bật, tạo điều kiện để các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) có cơ hội tiếp cận thiết bị máy móc hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất. Phóng viên Báo Cà Mau phỏng vấn ông Trần Hoàng Em, Giám đốc Trung tâm Khuyến công (TTKC) tỉnh, về vai trò, ý nghĩa các nguồn vốn khuyến công.

Ông Trần Hoàng Em, Giám đốc Trung tâm Khuyến công tỉnh Cà Mau.

- Xin ông cho biết hiệu quả từ các đề án khuyến công triển khai trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

Ông Trần Hoàng Em: Giai đoạn 2020-2023, TTKC đã triển khai thực hiện 20 đề án khuyến công quốc gia và địa phương hỗ trợ 29 cơ sở CNNT với tổng kinh phí thực hiện 16,9 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công hỗ trợ các cơ sở 5,3 tỷ đồng, thu hút tổng vốn đầu tư của các cơ sở 11,6 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 600 lao động địa phương. Các nội dung hỗ trợ chủ yếu là hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới; hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường... Thông qua hỗ trợ từ đề án khuyến công đã giúp các cơ sở CNNT có hướng đầu tư đúng, nâng cao được chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất, giúp nâng cao năng lực quản lý, mở rộng sản xuất - kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ; cơ cấu kinh tế tại khu vực nông thôn có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; tạo điều kiện cho các cơ sở CNNT nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững.

Ông Quách Ngọc Tệt (đứng bên phải), hộ kinh doanh Quách Tệt, Khóm 4, Phường 7, TP Cà Mau, đang làm thủ tục xin hỗ trợ nguồn vốn khuyến công cho thiết bị máy nghiền bột ngũ cốc.

Mặc dù nguồn kinh phí hỗ trợ không nhiều so với tổng mức đầu tư của các doanh nghiệp, cơ sở CNNT, nhưng chương trình khuyến công đã phát huy tốt vai trò là nguồn “vốn mồi”, khuyến khích các cơ sở sản xuất mạnh dạn đầu tư vốn đối ứng, đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh...

Ðến nay, nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò, vị trí hoạt động khuyến công ngày càng được nâng cao. Các đề án khuyến công góp phần tích cực tham gia thực hiện các chính sách, giải pháp của Ðảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp khu vực nông thôn. Từ đó, góp phần nâng cao tỷ trọng CNNT trong toàn ngành; tăng giá trị sản xuất công nghiệp địa phương; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới.

- Những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai đề án khuyến công đến các cơ sở CNNT là gì, thưa ông?

Ông Trần Hoàng Em: Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công từ Trung ương tới địa phương từng bước được hoàn thiện. Thông qua hoạt động khuyến công, vai trò, vị trí của các cơ quan quản lý Nhà nước về công thương địa phương được nâng cao, tạo sự gắn kết giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở CNNT. Các hoạt động khuyến công bám sát mục tiêu chương trình khuyến công của từng giai đoạn, quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh, tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh của cơ sở CNNT. Quy mô, chất lượng đề án khuyến công ngày càng được nâng cao, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, có sức lan toả lớn, tác động đến phát triển CNNT.

Bên cạnh đó, công tác khuyến công cũng gặp một số khó khăn: Danh mục các cơ sở CNNT thực hiện đề án khuyến công hằng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt từ tháng 7 năm trước, khi triển khai vẫn có một số cơ sở CNNT vì nhiều nguyên nhân như: do sản xuất mang tính nhỏ lẻ, thiếu vốn, nguồn nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra thiếu ổn định... nên xin ngưng thực hiện đề án, gây khó khăn trong việc tìm kiếm, lựa chọn các đơn vị đủ điều kiện để trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục. Phần lớn các cơ sở CNNT do có quy mô sản xuất nhỏ, lẻ, năng lực quản lý và tiềm lực tài chính hạn chế, nên khi thực hiện đăng ký đề án, chủ yếu có nhu cầu đầu tư các máy móc, thiết bị được gia công, máy công suất nhỏ, công nghệ chưa tiên tiến, hiện đại, do đó chưa đáp ứng được điều kiện quy định khuyến công. Công tác xây dựng kế hoạch, đề xuất các danh mục đề án khuyến công đối với UBND cấp huyện chủ yếu là các cơ sở nhỏ lẻ, chưa mang tính trọng tâm, trọng điểm, chưa bám sát nhu cầu thực tế của cơ sở CNNT.

Nguyên nhân do sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở một số địa phương phát triển còn chậm, việc xác định ngành nghề, sản phẩm đăng ký hỗ trợ từ chương trình khuyến công tại cấp huyện chưa đa dạng, chưa bám sát vào định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương mình để lựa chọn, nên nhiều danh mục, nội dung hoạt động khuyến công khi đã được đưa vào phê duyệt nhưng không triển khai được.

Hợp tác xã Dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản Hồng Hoa (xã Tân Duyệt, huyện Ðầm Dơi) chi 340 triệu đồng đầu tư thiết bị băng chuyền tráng bánh phồng tôm, được hỗ trợ 50% từ nguồn vốn khuyến công.

- Xin ông cho biết giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác khuyến công trong thời gian tới?

Ông Trần Hoàng Em: Trung tâm Khuyến công tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, nội dung hoạt động khuyến công trên các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công đến các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh... Những giải pháp này nhằm giúp các cơ sở CNNT nắm và hiểu rõ lợi ích của sự hỗ trợ chính sách khuyến công, từ đó mạnh dạn đăng ký tham gia đầu tư máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm cho thị trường.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến công theo kế hoạch đã được phê duyệt; tập trung và tăng cường tư vấn, hỗ trợ các cơ sở CNNT trong thiết kế bao bì sản phẩm; áp dụng công nghệ mới và các giải pháp sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; phát triển sản phẩm mới giá trị gia tăng, tiềm năng, trong đó ưu tiên sản phẩm từ nguồn nguyên liệu chủ lực của tỉnh, sản phẩm OCOP, sản phẩm CNNT  tiêu biểu... Những nhiệm vụ này hoàn thành nhằm góp phần tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh. Ưu tiên hỗ trợ các cơ sở CNNT địa bàn vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Thường xuyên giữ mối liên hệ, nắm bắt thông tin về tình hình đầu tư sản xuất - kinh doanh của các cơ sở CNNT, cũng như nhu cầu tư vấn để có kế hoạch hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng; phát hiện những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, giúp cơ sở CNNT ổn định phát triển sản xuất.

- Xin cảm ơn ông!

 

Loan Phương thực hiện

 

Phát huy lợi thế ngành nghề nông thôn

"Phát huy tiềm năng của khu vực nông thôn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập người dân, góp phần tôn tạo, giữ gìn, phát huy ngành nghề truyền thống gắn với phát triển kinh tế hiện đại" là một trong những mục tiêu trong Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Cà Mau đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

“Quỹ Tình thương” đồng hành cùng phụ nữ

Thành lập với mục đích hỗ trợ, đồng hành cùng phụ nữ trong đời sống kinh tế, “Quỹ Tình thương” đã tạo động lực cho nhiều chị em xã Biển Bạch Ðông, huyện Thới Bình, mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

Nỗ lực ưu tiên dùng hàng Việt

Trong 6 tháng đầu năm, với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (CVÐ) tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động phối hợp thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên lồng ghép nội dung CVÐ vào các chương trình công tác của ngành. Qua đó hướng dẫn tuyên truyền, vận động Nhân dân, góp phần tạo chuyển biến về ý thức, thói quen sử dụng hàng Việt Nam trong cán bộ, Nhân dân, làm cho CVÐ ngày càng đi vào đời sống xã hội, khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường của dân tộc.

Chợ Rau Dừa: Tiểu thương mong được chia sẻ khó khăn

Nhiều tiểu thương chợ Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, bức xúc cho rằng, hơn năm qua, tình hình buôn bán ngày càng ế ẩm nhưng giá thuê ki-ốt lại tăng cao. Vì thế, bà con gửi đơn kiến nghị đến UBND các cấp xem xét giải quyết.

Dòng tiền “không ngủ”

Những năm gần đây, thị trường tài chính toàn cầu đã chứng kiến sự xuất hiện và phát triển mạnh mẽ của tính năng “sinh lời tự động”. Ðây là một trong những sản phẩm tài chính nổi bật được các ngân hàng và tổ chức tài chính liên tục giới thiệu nhằm thu hút khách hàng. Tính năng này cho phép người dùng đầu tư tự động, giảm thiểu rủi ro và tối đa hoá lợi nhuận. Với sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến, “sinh lời tự động” nhanh chóng trở thành xu hướng mới trong quản lý tài chính cá nhân.

Tín dụng chính sách xã hội giúp gần 36 ngàn hộ thoát nghèo

Chiều 15/7, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40).

Nhiều chương trình, dự án đem lại lợi ích cho nông dân

Thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, 6 tháng đầu năm 2024, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Quỹ hỗ trợ Nông dân” trong tỉnh tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại kết quả tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Là địa phương chiếm tỷ trọng sản lượng thuỷ sản đứng đầu tỉnh, 6 tháng qua, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thuỷ sản trên địa bàn huyện Trần Văn Thời được hơn 83 ngàn tấn, đạt 51,85% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, sản lượng tôm 13.255 tấn, đạt 50,59% kế hoạch, bằng 105,2% so cùng kỳ, góp phần rất lớn vào thúc đẩy phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Nuôi lươn không bùn - Dễ chăm, hiệu quả

Thời gian qua, nhiều mô hình kinh tế mới mang lại hiệu quả và thu nhập đáng kể cho người dân ở huyện Trần Văn Thời, trong đó có mô hình nuôi lươn không bùn. Ðiển hình như gia đình anh Huỳnh Chí Nguyện, ấp Công Ðiền, xã Phong Ðiền đã duy trì nuôi lươn không bùn gần 10 năm nay, do dễ chăm sóc, lươn lại mau lớn, ít bệnh.

"Bệ phóng vàng" cho khởi nghiệp đột phá

Trong kỷ nguyên công nghệ hiện đại, sự phát triển kinh tế số đã tạo ra môi trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp. Từ việc tiếp cận nguồn tài chính dễ dàng hơn, đến khả năng mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng toàn cầu, kinh tế số đã thay đổi cách các DN trẻ phát triển và cạnh tranh.