Chuyên Đề: Phóng sự - Ký sự

Bí thư chi bộ giúp dân thoát nghèo

Những nỗ lực trong công tác giảm nghèo đã mang đến nhiều đổi thay của vùng đất cực Nam Tổ quốc. Ðó là hành trình được tạo nên từ cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, cùng góp xây cho Cà Mau ngày càng đẹp hơn. Loạt bài viết "Bí thư chi bộ giúp dân thoát nghèo" là những câu chuyện chúng tôi ghi được trong những chuyến tác nghiệp ở nông thôn về cách làm hay của những bí thư chi bộ tiên phong giúp dân thoát nghèo và nặng lòng với công tác thiện nguyện.

Tag: Bí thư chi bộ, giúp dân thoát nghèo

Giảm nghèo bền vững từ những "cú huých"- Bài cuối: Hiện thực hoá từ cách làm

Trong xã hội ngày nay, giảm nghèo không còn là chuyện đủ ăn, đủ mặc, mà chuyển qua hình thái mới, là ăn ngon và mặc đẹp. Ðiều này đòi hỏi mọi gia đình, hoàn cảnh, trong nỗ lực phấn đấu giảm nghèo cần phải tự đổi mới mình. Ðổi mới từ tư duy đến cách làm, thích ứng với xu thế phát triển chung để tạo ra lợi nhuận. Từ đó trở thành nhân tố quan trọng trong công cuộc kiến thiết, xây dựng quê hương, đất nước.

Tag: Giảm nghèo, Giảm nghèo bền vững, cú huých

Giảm nghèo bền vững từ những "cú huých" - Bài 2: Những quyết sách nhân văn

Ðáp ứng nhu cầu thực tiễn, với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau", thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, tạo điều kiện cho những nhóm đối tượng yếu thế, các vùng có điều kiện khó khăn cải thiện chất lượng cuộc sống. Những quyết sách ấy góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” là phát triển kinh tế và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại nhiều địa phương.

Tag: Giảm nghèo bền vững, cú huých

Giảm nghèo bền vững từ những "cú huých"

Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng được Ðảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng, kiến tạo đất nước, cụ thể hoá thành những chương trình hành động cụ thể. Cùng với cả nước, tỉnh Cà Mau có những bước tiến quan trọng trong công tác giảm nghèo, giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm dần qua từng năm. Từ đó, đúc rút nhiều bài học giá trị, ý nghĩa, nhân rộng nhiều mô hình, tấm gương sáng về giảm nghèo bền vững.

Tag: Giảm nghèo bền vững, cú huých

Chuyện dài quyết toán, tất toán dự án, công trình - Bài cuối: Cần có chủ trương kịp thời, xử lý dứt điểm

Trước câu hỏi, khi để tồn đọng nhiều công trình chưa quyết toán, tất toán kéo dài, có chủ đầu tư nào chịu trách nhiệm, bị xử lý chưa, ông Trần Anh Chót, Phó chủ tịch UBND huyện Ðầm Dơi, thừa nhận là lâu nay chỉ nhắc nhở, đôn đốc, chứ nếu làm đúng, thẳng tay thì chỉ cần vài năm các chủ đầu tư (chủ tịch UBND xã, thị trấn, Ban Quản lý dự án (QLDA) huyện) gần như mất chức. Tuy nhiên, theo ông Chót, vấn đề này (trách nhiệm của chủ đầu tư trong quyết toán, tất toán, thu hồi tạm ứng đúng theo quy định) tới đây sẽ được giám sát chặt, xử lý trách nhiệm đúng theo quy định.

Tag: quyết toán, tất toán, dự án, công trình